Durant els dos darrers anys, l’Ajuntament ha duit a terme una sèrie de campanyes d’informació i conscienciació relacionades amb el civisme, la neteja de les vies públiques i la correcta gestió dels residus domèstics, impulsades sobretot pels regidors del Bloc.

Començant per la més recent, des de dissabte passat i fins a dissabte 29 de desembre, qui dugui una bossa amb 20 envasos dels que van al contenidor groc a una paradeta municipal situada al Mercat rebrà un euro. Aquesta campanya de conscienciació mira al passat (quan els envasos eren majoritàriament retornables) i al futur, ja que més prest o més tard, per les bones o per les males, haurem de tornar als envasos retornables. Evidentment, l’Ajuntament no ingressa dels envasadors un euro per cada vint envasos, però l’euro simbolitza que separar els residus per fraccions té, a més d’un benefici ambiental, un benefici econòmic. Quan compram un producte envasat, ja hem pagat pel seu reciclatge. Si no depositam l’envàs al contenidor de recollida selectiva, tornam a pagar (ara no individualment, sinó col·lectivament) per la seva recollida i incineració. En canvi, si el posam dins el contenidor adequat, la tresoreria municipal rep una aportació dels envasadors.

De l’estiu ençà, l’Ajuntament ha duit endavant dues iniciatives més per demanar civisme i col·laboració en la recollida selectiva. Fa uns dos mesos, es va repartir un full en quatre idiomes amb els principis bàsics del civisme en relació a la neteja i la gestió dels residus a la llar. Es va fer un porta a porta exhaustiu a totes els nuclis urbans del municipi. I fa només unes setmanes, gràcies a una subvenció de la Conselleria de Medi Ambient, es va editar un material específic per als habitatges de lloguer vacacional: un imant per aferrar a la gelera on s’explica de manera visual les condicions de la recollida de fems a Felanitx i unes bosses de ràfia per ajudar a la selecció de vidre, paper i envasos. Aquest material encara s’està repartint a tots els habitatges de lloguer turístic interessats.

Entre l’estiu del 2017 i l’estiu del 2018, la campanya Felanitx en valors va ser molt intensa. Va tenir una primera part silenciosa, amb centenars de visites a comerços, restaurants, bars i hotels, els grans productors de residus. La campanya promocionava la separació dels residus en aquests establiments i oferia la recollida porta a porta d’envasos, vidre i paper-cartró. En canvi, la segona part va ser molt més vistosa i renouera, més dirigida al conjunt de la ciutadania. Es varen penjar una sèrie de cartells petits i grossos amb els grans eixos del civisme que es demana: deixar els residus dins el contenidor corresponent a l’hora que toca, no deixar els voluminosos onsevulla, no embrutar la via pública i recollir els excrements dels cans. També es va fer un photo-call i es varen dur altres iniciatives de conscienciació ciutadana. Finalment, va arribar el moment més espectacular: la sortida de quatre vídeos protagonitzats per ses nines de sa Rua que varen sumar milers i milers de visualitzacions. L’humor felanitxer també pot ser una bona eina de conscienciació. I sense dir cap paraula!

Totes aquestes campanyes, per cert, han tengut un cost molt moderat per la caixa municipal. La professionalitat d’algunes persones i la col·laboració desinteressada d’unes altres ha marcat la diferència.

Els efectes de les campanyes de conscienciació es noten poc, però el que es nota molt és no fer-ne i deixar passar anys sense enviar missatges de civisme a la població. Era un objectiu del Bloc traslladat al pacte de govern. Lamentablement, cal recórrer a les denúncies i a les sancions per completar la feina, però aquest ja és un altre tema.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *