Una de les fixacions del PP quan critica l’equip de govern és parlar d’externalitzacions. Diu que s’externalitzen serveis i que el Bloc contravé els principis de l’esquerra. El servei que es dona a la ciutadania no mereix cap comentari per part de l’oposició. El problema estaria en l’externalització, en el suposat pas de gestió pública a gestió privada.

El PP maneja un diccionari equivocat i no té clara la diferència entre dedins i defora. Haurien d’estudiar un poc més i canviar de diccionari. Externalitzar un servei voldria dir que passa d’oferir-se amb personal de l’Ajuntament a oferir-se a través d’una empresa privada, cosa que no ha passat en cap dels exemples que citen habitualment. Repassem-los.
Enllumenat públic. No hi ha res en la gestió de l’enllumenat públic del municipi que hagi passat de públic a privat. Res. L’Ajuntament de Felanitx comprava i compra l’electricitat a una empresa privada. En temps del PP, les reparacions i la vigilància o no es feien o s’encarregaven a empreses privades. Ara, tots els quadres elèctrics estan en ordre, s’estalvien vats i euros i les reparacions són immediates. L’administració pública comana les feines a l’empresa privada i no deixa de fer res. L’únic electricista de l’Ajuntament segueix plenament ocupat en els edificis públics i no dona a l’abast.
Poliesportiu Guillem Timoner. El PP va treure a concurs la gestió de les instal·lacions esportives de Sa Mola. Des de fa molts anys és una empresa privada contractada per l’Ajuntament qui s’encarrega de la gestió. Ara s’ha fet igual, en el 2016 i en el 2018. A mesura que l’experiència acumulada a l’Ajuntament ensenya coses, s’ajusten les condicions i es fan retocs. Però una vegada més no hi ha res que passi de gestió pública a gestió privada. No hi ha externalització. No hi ha res que passi de públic a privat.

La neteja i la recollida selectiva. En temps del PP, la neteja del municipi era tasca de la brigada amb l’afegit de la contractació puntual d’alguna empresa privada o d’una entitat social. I era clarament insuficient. I de la recollida selectiva se’n cuidava el Consell (a través d’una empresa, és clar, no amb personal propi), no l’Ajuntament. En aquesta legislatura, s’ha considerat que els mitjans de neteja no eren suficients i Felanitx ha hagut d’assumir la recollida selectiva, dues millores impossibles d’oferir contractant nous empleats públics, per la qual cosa s’ha licitat i es du a terme mitjançant una empresa contractada. Una vegada més no hi ha res que hagi passat de la gestió pública a la privada, això sí, s’ha afegit més capacitat de gestió: més neteja i recollida selectiva. La brigada segueix netejant, però ara hi ha més personal dedicat a neteja.

Per cert, en tots els casos citats, sempre s’ha adjudicat el contracte a l’oferta més econòmica per a l’Ajuntament, és a dir, per als interessos de la gent de Felanitx.

La deixalleria. Un servei no adjudicat, ja que el concurs ha quedat desert. Les empreses candidates del sector residus no han vist clar el seu guany econòmic en la proposta de l’Ajuntament. Es veu que hem estat massa estrictes en la defensa dels diners públics. Sigui com sigui, en aquests moments i en legislatures passades, totes les fraccions de residus que idealment es gestionarien a través d’una deixalleria es gestionen (de manera clarament millorable) a través de contractes amb empreses privades, no amb personal propi de l’Ajuntament. Amb una deixalleria en funcionament, no hi hauria res que passàs de l’àmbit públic al privat. Milloraria la gestió, és clar, però no s’externalitzaria cap servei que no faci anys que ja està en mans privades.

En resum, s’han millorat serveis del municipi d’acord amb les regles del joc, les regidories del Bloc hi han intervengut decididament i no s’ha deixat en mans privades cap àrea de gestió que estàs en mans públiques. Hi ha programes infantils que expliquen la diferència entre dedins i defora. Convé que el PP els miri.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *