Una carta al director sobre l’aigua de sa Punta demana transparència als regidors del Bloc. Potser hi hagi més lectors desinformats sobre aquest assumpte i val la pena aprofitar l’avinentesa.

A la legislatura passada, l’equip de govern del PP va prendre dues decisions polítiques importants de les quals ara s’han de gestionar les conseqüències: la primera, quan l’empresa Rodaro va anunciar que no podia seguir subministrant aigua a sa Punta, l’Ajuntament li comunica que no poden deixar de subministrar aigua unilateralment i que s’hauran d’atendre a les conseqüències legals. Però poc després, l’Ajuntament s’avé a quedar-se les instal·lacions i a posar-se a subministrar aigua a sa Punta. No hi ha constància documental de les converses que separen un document de l’altre. A continuació l’equip de govern del PP va decidir que l’Ajuntament compraria aigua a Edamsa per cobrir el servei obligatori d’aigua a sa Punta (ja que l’Ajuntament no té pous en tot Portocolom) tirant un tub de sa Capella fins al depòsit de sa Punta.

Efectivament, l’Ajuntament compra aigua a Edamsa. Ja en comprava per l’escola, el centre cívic, el pavelló Toni Peña, etc. i des del 2013 també en compra per no deixar els veïns de sa Punta sense un servei que els ajuntaments estan obligats a donar. La Plenària de dia 12 de desembre de 2013 va fixar les tarifes d’aigua potable per al nucli de Felanitx i unes de lleugerament diferents per a sa Punta. Efectivament, l’Ajuntament no regala l’aigua als immobles de sa Punta. Els cobra l’aigua al preu establert per Plenària i publicat al BOIB.

A Cas Concos i a S’Horta, l’Ajuntament també compra aigua als proveïdors privats per al camp de futbol, l’escola, el centre cívic, etc.
Des del 2013, l’Ajuntament s’ha fet càrrec de les despeses de manteniment del depòsit, de les bombes, del control de qualitat i altres. I quan va sortir la possibilitat de renovar tota la xarxa de sa Punta mitjançant una subvenció del Consell Insular, vist el pèssim estat en què es trobava, aleshores es va dur endavant el projecte. Els costos de manteniment han baixat gràcies a aquesta inversió, si bé ara cal fer una reparació important a la connexió amb el carrer Ancora ja que es produeix una important pèrdua diària de metres cúbics.

En resum, l’Ajuntament compra l’aigua a Edamsa, gestiona la xarxa i el depòsit de sa Punta i aplica l’ordenança municipal d’aigua. Sense comptar la forta inversió feta amb la subvenció del Consell Insular, el balanç econòmic 2013-2017 entre despeses per tema d’aigua a sa Punta i el que es cobra als usuaris és equilibrat i conforme a les ordenances municipals.

La segona decisió política important del PP a la passada legislatura va ser acordar amb Edamsa, concessionari d’aigua de la resta de Portocolom i Cala Ferrera, que aquesta empresa faria una inversió per fer arribar aigua bona a Portocolom a canvi d’una pujada de tarifes. Això és el que va passar en el 2016, dins aquesta legislatura. El batle Xamena i alguns regidors varen fer moltíssima feina per aconseguir que l’estiu del 2016 no fos un altre estiu amb l’aigua salada del passat. Molta feina de gestió a partir d’una decisió política d’uns altres.
Vistes aquestes dues importants decisions de la passada legislatura, el més lògic seria que la concessió d’Edamsa assumís també la zona de sa Punta i així tots els usuaris de Portocolom rebrien el mateix servei i les mateixes factures d’aigua. No serà fàcil que l’Ajuntament de Felanitx pugui comptar amb pous propis a Portocolom i proveir aigua potable als usuaris.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *