Després d’una molt llarga tramitació, comença la revisió de tot l’enllumenat públic del municipi. Una decisió molt potent a l’alçada d’un problema molt greu. Estalvi econòmic, més seguretat de la instal·lació i dels punts de llum, menor impacte ambiental, millor funcionament i major fiabilitat, millor manteniment les 24 hores, eficiència energètica, electricitat 100% de fonts renovables,… una inversió de 2,8 milions d’euros (sense comptar mà d’obra) que l’empresa adjudicatària rescabalarà pel menor consum de quilovats/hora mentre, la ciutadania s’estalviarà uns 80.000 euros l’any respecte del cost ordinari dels anys anteriors sense comptar que s’hagués de fer inversió, en aquest cas l’estalvi serà superior al 30% del que es gastava anteriorment.

Però hi ha qui vol que vagi malament, qui cerca problemes on no n’hi ha. Els mateixos que no varen prestar atenció al problema, ni als costos, ni a les deficiències en seguretat (quadres elèctrics en mal estat), ni al mal funcionament (faroles que s’apaguen en caure quatre gotes), els que han consentit el deterior durant anys i anys, ara volen (necessiten) veure problemes en la tramitació i que tot vagi el més malament possible. Ben alerta el PP a parlar de la millora energètica, ambiental i econòmica.

Com que no troben res més i quan cap de les empreses que es varen presentar a la licitació ha dit res i totes han donat per bo el resultat, ara ells tornen amb el rum-rum de si uns papers varen sortir de l’edifici consistorial. Ho tornam a dir, la documentació del concurs públic va sortir custodiada per un funcionari fins al despatx de l’enginyer responsable del contracte, nomenat per aquest Ajuntament i encarregat de fer l’anàlisi tècnica de les ofertes, i va retornar altre cop custodiada per un altre funcionari. Això és tot el misteri. En cap moment va estar fora de custòdia com vol donar a entendre el PP, ni ha faltat cap paper a ningú. Cal remarcar que les ofertes se presenten en paper i en format digital.

La feina que ha comanat aquest equip de govern a un enginyer per arreglar tot l’enllumenat públic de Felanitx, a banda de no tenir costos per a l’Ajuntament, ja que l’ha pagada el guanyador del concurs, sí que haurà servit per qualque cosa. En canvi, el PP va comanar un estudi d’estalvi energètic a un enginyer amic i company del senyor Tauler i li varen pagar 21.175€. Aquest estudi energètic, que en cap moment fa referència a l’estat llastimós del conjunt de la instal·lació de l’enllumenat públic (només una breu referència final dient que l’estat dels quadres elèctrics no és bo i que tenen els diferencials pontejats, reconeixent una il·legalitat), va quedar al fons d’un armari i no s’ha emprat per res. Segons el funcionaris els sonava que s’havia fet una espècie d’estudi però mai es va utilitzar. Curiosament aquest estudi és de l’any 2012 i es va pagar a l’abril del 2015 dos mesos abans d’entrar el nou equip de govern.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *