L’Ajuntament de Felanitx té 5 milions d’euros al banc, se’n diu romanent de tresoreria. Al mateix temps deu més de 2 milions d’euros al banc, el deute que encara queda de l’època Soler-Tauler. La gran asfaltada de carrers de l’any electoral 2015 per part del PP ha penalitzat la capacitat d’inversió de l’Ajuntament durant el 2016, en aplicació de l’anomenada llei Montoro. Per això, el romanent de tresoreria és alt.

Si en el 2017, primer exercici pressupostari en el qual l’actual equip de govern depèn de si mateix, l’Ajuntament invertís la major part dels 5 milions estalviats (tot el que tècnicament es considera superàvit), tornaria caure en les penalitzacions de la llei Montoro en els anys següents. El municipi de Felanitx necessita molta inversió urgent, però no queda més camí legal que dosificar-la any a any.

Per aquest motiu, l’equip de govern ha pres tres decisions importants: la primera, tornar un milió d’euros als bancs, de manera que a final del 2017 el deute quedaria reduït a un milió. Ja que no es poden invertir els 5 milions de romanent de tresoreria en un sol any, aleshores millor amortitzar deute i descarregar els pressuposts futurs de passius financers (mota i interessos), alliberant pressupost anual per invertir. La segona, demanar un crèdit de 600.000 euros per a la reforma de l’Hospici, el qual es retornaria immediatament amb el romanent de tresoreria. Aquesta fórmula converteix el retorn d’un préstec en inversió evitant les penalitzacions de la llei Montoro. I la tercera, realitzar inversions no previstes en el pressupost del 2017 per valor d’un milió d’euros, tenint en compte que la llei només permet determinades inversions fora de pressupost, com són les que no comporten manteniment, per exemple arreglar un carrer o fer un aparcament.

Així les coses, a finals del 2017 el romanent de tresoreria quedaria al voltant dels 2 milions d’euros, una quantitat que consideram adequada per si fos el cas d’haver d’atendre alguna emergència important. Cal recordar que, durant el 2017, dins el municipi de Felanitx s’estan realitzant importants inversions, uns 4 milions d’euros, amb aportació de les administracions local, insular i autonòmica.

Gestionar amb responsabilitat, prudència i estratègia els doblers de tots és un element essencial de la política del Bloc per Felanitx a l’Ajuntament, des de la consciència que és tracta de doblers públics, aportats per totes les persones que compleixen amb les seves obligacions fiscals. I si miram més enllà dels quatre anys d’una legislatura, no podem oblidar l’espasa de Damocles que amenaça l’Ajuntament de Felanitx en el futur, en el cas que s’hagués de fer front a una despesa majúscula per mantenir en mans públiques la zona verda situada darrera la platja de S’Arenal. Es un altre motiu per presentar un bon estat de comptes.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *