La setmana passada a la Comissió de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca es va dur a aprovació l’imprescindible vist-i-plau de Patrimoni per realitzar un hotel urbà a Can Vell a la plaça de sa Font de Santa Margalida. Crida l’atenció que, a la votació, PSOE, Més i Podemos varen votar a favor del projecte, mentre que PP i Ciudadanos varen optar per l’abstenció. El PI no hi va assistir.

Com és possible que el PP, que tan volia dinamitzar el centre de Felanitx, s’abstengués a la votació? Com pot ser que el PP que feia tants d’anys que volia que Can Vell s’obris com a hotel no votàs a favor? Si l’informe tècnic dels molt estrictes tècnics de Patrimoni era favorable, per què els membres del PP no hi varen donar suport? On és la coherència del PP? O és que no poden admetre que aquesta obra es faci dins aquesta legislatura?

A la comissió, el PP va al·legar que a la ponència tècnica un membre d’ARCA havia demanat fer una visita a l’immoble i que entretant el projecte havia de quedar suspès. La ponència va trobar que això sols retardava el procés injustificadament, perquè des que havien enviat la documentació, hi havia tengut temps suficient per realitzar la visita i no l’havia efectuada. De fet, altres tècnics del Consell, juntament amb l’arquitecta municipal, sí que havien fet diverses visites a l’edifici a fi d’arribar a un consens sobre els elements patrimonials a conservar per no tenir dificultats a l’hora de la redacció i aprovació del projecte definitiu.

El Bloc per Felanitx, i estam segurs que ho podem fer extensiu als altres partits de l’equip de govern de l’Ajuntament de Felanitx, estam molt satisfets d’aquesta iniciativa privada dins el centre de Felanitx, la qual per una part canalitzarà una demanda de fa molts d’anys (l’existència d’unes places hoteleres al centre de Felanitx) i per l’altra part serà una manera més de dinamitzar aquesta zona. Llàstima que el PP no comparteixi els mateixos objectius.

I les embustes tampoc
Diu el PP que l’equip de govern es proposa crear una taxa als usuaris dels serveis socials. Es rotundament fals. A proposta de la regidoria de serveis socials, el Ple ha aprovat que les demandes d’atenció domiciliària s’atenguin en funció del nivell de dependència i del nivell de renda del/de la sol·licitant, a més de l’ordre d’entrada a l’Ajuntament, únic criteri que se seguia fins ara. Una persona amb baix nivell de dependència i molts recursos econòmics no ha d’anar davant una persona amb alt nivell de dependència i pocs recursos, per molt que ho hagi sol·licitat abans, a l’hora de fer ús d’un servei públic gratuït. En molts casos pot ser injust i l’equip de govern intenta que aquesta situació no es doni. Es senzillament un granet d’arena per corregir les injustícies i les desigualtats de la societat en què vivim.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *