-L’electricitat que consumeix l’enllumenat públic de Felanitx, és pública? Evidentment no, es compra a una empresa privada.

-El manteniment de l’enllumenat públic de Felanitx, es fa amb mitjans públics? No, es contracten empreses privades. L’Ajuntament de Felanitx només té un electricista en plantilla.

-Al llarg dels darrers 20 anys, ha estat adequat el manteniment i la inversió en enllumenat públic? No. Es evident.

-L’enllumenat públic de Felanitx és segur, està en bones condicions, compleix amb la normativa establerta? No. Hi ha moltes queixes de veïns, quadres en mal estat, zones amb poca claror i la Direcció General d’lndústria ja va exigir modificacions importants.

-Quina inversió faria falta per deixar l’enllumenat de Felanitx en condicions de seguretat i de compliment de la normativa? Entre 1,5 i 2 milions d’euros en sis mesos.

-Pot l’Ajuntament assumir aquesta despesa? Sense augmentar imposts, sense endeutar-se i/o sense deixar de fer altres coses, no.

-L’enllumenat públic de Felanitx és eficient en la lluita contra les emissions i el canvi climàtic? No. La tecnologia de la instal·lació i dels punts de llum és antiga i poc eficient.
-Seria possible reduir el consum? Sí. Hi ha molt de marge, mitjançant una instal·lació moderna i amb tecnologia led. Es podrien deixar de consumir milions de kw/h.

-Seria possible que tota l’electricitat de l’enllumenat públic de Felanitx fos d’origen renovable? Sí. S’ha d’exigir a l’empresa a qui l’Ajuntament compra l’electricitat.

-La factura elèctrica anual de l’enllumenat públic es podria rebaixar? Sí. En més 100.000 i 150.000 cada any.

L’equip de govern de l’Ajuntament de Felanitx s’ha proposat licitar el servei de subministrament elèctric, adequació a normativa i manteniment de tot l’enllumenat públic del municipi.

-Es això una privatització? No hi ha res que passi de públic a privat. Tot el que ara és públic (titularitat de la instal·lació) seguirà essent públic. I tot el que ara és privat (subministrament d’electricitat i manteniment) seguirà essent privat.

-Amb quins objectius? Seguretat del conjunt de la instal·lació (compliment de la normativa), eficiència energètica, protecció del medi ambient i estalvi econòmic.

-Com s’assolirien aquests objectius? L’empresa guanyadora de la licitació hauria d’assumir la inversió en l’adequació de tot l’enllumenat públic (quadres elèctrics segurs, lluminàries eficients, etc.) i proporcionar electricitat de fonts renovables (eòlica, solar, etc.). El guany de l’empresa està en el menor consum del conjunt de l’enllumenat, de manera que, fins i tot amb una factura menor per a l’Ajuntament de Felanitx, veiés compensada la inversió, el manteniment i l’electricitat subministrada.

-Seguir com fins ara (l’opció del PP), amb un enllumenat públic perillós, ineficient, molt contaminant i molt car, queda descartat. Hi hauria altres fórmules per assolir els mateixos objectius? En l’actual context econòmic i de funcionament de les administracions públiques, hauria de passar molt de temps abans que l’Ajuntament de Felanitx estàs en condicions d’assumir amb mitjans propis (econòmics i humans) una reforma completa de l’enllumenat públic. Les exigències ambientals i en seguretat s’han de resoldre de manera immediata.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *