Amb una senzilla mirada a les partides pressupostàries es pot comprovar que durant la legislatura 2011-2015, amb majoria absoluta del PP, l’equip de govern de 10 regidors i el personal de confiança costaven 351.731 euros cada any als ciutadans de Felanitx. El batle i un regidor tenien una dedicació completa a l’Ajuntament, o sigui, l’Ajuntament els pagava un sou amb la corresponent seguretata social; tres regidors tenien dedicacions parcials (al 85%, al 75% i al 50%), amb sous i seguretat socials proporcionals; i cinc regidors no tenien dedicació, seguien a la seva feina, però cobraven unes dietes al voltant dels 18.700 euros l’any.

Amb la mateixa senzilla mirada es pot comprovar que el nou equip de govern que ara s’estrena, també format per 10 regidors, en virtut del pacte subscrit per Bloc, PSOE i PI, costarà 309.658 euros cada any, és a dir, 42.072 menys. Multiplicat per 4 anys, 168.000 euros, els quals per cert es destinaran a igualtat d’oportunitats a l’educació. Dijous 25 de juny, el Ple de l’Ajuntament va aprovar que el batle i quatre regidors tenguin dedicació completa a l’Ajuntament, i que dos regidors tenguin una dedicació al 50%, de manera que seguiran parcialment amb la seva feina. Com a la legislatura anterior, l’Ajuntament es fa càrrec dels sous i la seguretat social. El batle i aquests 6 regidors no poden cobrar cap tipus de dieta. S’han suprimit les confuses dedicacions al 85% i al 75%.

Els altres tres regidors de l’equip de govern seguiran amb la seva vida laboral normal i no tendran sou de l’Ajuntament. Com que s’han suprimit les dietes per assistència a la junta de govern, a meses de contractació i a les comissions informatives, aquests tres regidors cobraran com l’oposició 300 euros bruts per assistència a les 12 plenàries ordinàries de cada any (no hi ha dieta per assistència a les extraordinàries) i 300 euros bruts per assistència a la junta de portaveus, també mensual.

Properament publicarem una taula que detalla totes aquestes qüestions.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *