El Bloc per Felanitx ha estat l’únic partit de l’oposició que ha presentat al·legacions a les Normes Subsidiàries aprovades a l’abril del 2014. El Bloc va presentar un document en 36 al·legacions, les quals varen ser desestimades per l’ajuntament del PP.

En aquest document per una part el Bloc denunciava la falta total i absoluta de consens. Deu anys després de la primera exposició de les NNSS, l’equip de govern del PP no ha estat capaç de proposar cap fórmula de consens als grups de l’oposició. A més ha estat incapaç de contestar les al·legacions fetes el 2004 per aquest grup ni les centenars d’al·legacions presentades pels ciutadans. Ara demanam que es notifiquin les resolucions de les vuitanta-vuit al·legacions presentades enguany, a tots els interessats que en varen presentar.

A més, en aquestes NNSS es promou més creixement i quan els planificadors proposen noves esteses elèctriques, carreteres o incineració, ens espantam. Per exemple, la mala qualitat de l’aigua corrent de Portocolom per salinitat i per elements contaminants hauria de ser un motiu més que suficient per impedir el mínim creixement urbanístic del Port. En definitiva, les NNSS no consideren els efectes sobre els recursos naturals, el consum del territori, els problemes de mobilitat, la saturació i els residus que generaran.

A Felanitx coexisteixen tres problemes difícils de resoldre per separat, però abordables conjuntament: el gran nombre de cases velles deshabitades i sense condicions per ser habitades; la creixent dificultat dels joves i dels més pobres per accedir a un habitatge; i la necessitat de reconvertir un sector de la construcció i auxiliar dimensionat a la mida de la segona meitat dels noranta reorientant-lo de l’obra nova a les reformes. Caldria plantar cara a aquesta problemàtica amb polítiques actives que reactivassin l’interès de promotors i ciutadans cap al centre històric, amb l’adquisició de sòl públic, amb mesures fiscals o amb la protecció del sòl rústic.

A més la gran edificabilitat de la perifèria de Felanitx i la permissivitat urbanística en sòl rústic permeten augurar que la degradació del centre de Felanitx s’accentuarà i que la reforma d’edificis ja construïts seguirà estancada, mentre que l’activitat constructora tendrà més interès en l’obra nova i el preu de l’habitatge seguirà creixent. Les edificacions a sòl rústic no obrin una via d’accés a l’habitatge per a aquelles persones amb dificultats (excepte en algun cas singular), sinó que seguirà la tendència de grans habitatges luxosos com a segona o tercera residència, o com a inversió per llogar a turisme d’alt poder adquisitiu obtenint uns ingressos fiscalment ocults.

És per tots aquests motius que el Bloc per Felanitx es va abstendre, perquè per una part està en contra d’aquestes normes fetes pel PP sense consens. Recordem que el 2004, la batlessa Catalina Soler va demanar retornar les Normes del Consell perquè, segons ella, les “repastaria”. I de llavors ençà han passat més de deu anys i no hi ha hagut cap intent de consens ni de voler deixar participar a l’oposició d’un document prou important que afecta a tots els felanitxers. I per altra part trobam que les Normes han costat massa doblers als ciutadans, fa massa anys que en xerram i que per tant és ben hora d’aprovar-les.

Per tant, tot i que dubtam que dins aquesta legislatura encara sigui possible la seva aprovació definitiva per part del Consell (l’aprovació provisional s’ha fet dos dies abans d’acabar l’any amb un Ple extraordinari), no ens oposàrem i ens abstinguérem pel bé de Felanitx i de tots els felanitxers perquè consideram, que en aquests moments, prima el bé general.

Bloc per Felanitx Notes de premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *