S’acosten les eleccions municipals i el Partit Popular de Felanitx ha de començar a moure fitxa per desmostrar que ha fet qualque cosa durant aquesta legislatura i així poder amagar la seva total inoperància. Ja han quedat enrera els grans projectes com l’aparcament soterrat d’un caramull de plantes a la plaça de les palmeres, el centre de dia que hauria de substituir la residència que han tancat ells i el macroprojecte del Sindicat, que pel que es veu quedarà en no res.

Precisament acaben de suprimir del Pressupost d’enguany per segon any consecutiu la partida destinada a la rehabilitació de la residència (160.000€). Com que no tenen intenció de gastar-los en l’Hospici, els canvien de lloc i els destinaran a despeses ordinàries (recollida de fems no domiciliari, manteniment, aigua, etc.).

Doncs bé, a la plenària d’aquest passat dilluns varen dur una bateria d’inversions que segons ells no poden demorar-se i que són urgents i inajornables. Aquestes inversions arriben als 2.050.958.25€, als quals hem d’afegir 690.000€ que també varen canviar de partida fa uns mesos, fent un total de 2.740.958,25€. Idò bé, tots aquests doblers els destinaran a asfalt, a asfaltar un fotimer de carrers, carrerons i camins. Segons ells, no asfalten sinó que arreglen carrers, però el que fan realment és asfaltar que és el que se veu mes i el que han fet sempre quan s’acosten les eleccions.

Això demostra la seva falta d’imaginació, professionalitat, o del que vostès vulguin, que l’únic que se’ls ocorr per invertir aquesta doblerada és asfaltar carrers. No hi ha res més a Felanitx que es pugui fer? Tenim un poble exemplar, net, meravellós que l’únic que necessita es asfaltar? Per exemple, amb aquesta doblerada el mateix Ajuntament podria arreglar sense finançament d’altres organismes, la residència hospici, però no els interessa. Aquestes doblers s’han de gastar en inversions que no generin manteniment, segons diuen ells, però no és veritat ja que si presenten un pla de finançament i es demostra que són viables, la residència podria ser el seu destí.

Sabem perfectament que qualsevol cosa que els proposi el Bloc serà rebutjada tot d’una només perquè ho proposa el Bloc, però nosaltres sabíem una inversió que ens pensàvem que no es negarien a fer, ja que si ho feien, ens veuríem obligats a denunciar-los davant la Conselleria d’Indústria.

Vists els accidents succeïts a Bunyola i Santiago de Compostela en el quals varen morir electrocutats dos joves i sospitant que la nostra xarxa d’enllumenat públic no estaria en unes condicions òptimes vam decidir pegar-li una ullada per veure l’estat real en què es troba i el que no ens podíem imaginar mai és el desastre que hem trobat. La xarxa d’enllumenat públic de Felanitx és, mai mes ben dit, un perill públic. Els quadres elèctrics que hi ha als centres de transformació que comanden els sectors de l’enllumenat públic escarrufen, no tenen protecció diferencial, o si la tenen està pontejada, línies sense protegir, tèrmics substituïts per fusibles amb un amperatge superior, etc. Un autèntic desastre que no compleix cap tipus de normativa i que és un perill pels vianants de Felanitx, per la qual cosa a la mateixa Plenària els vàrem proposar que contractessin una OCA (organisme de control autoritzat) per fer una auditoria de tota la xarxa d’enllumenat del municipi, que dotessin una partida pressupostària que assumís el cost d’adequar aquesta instal·lació a la normativa vigent de REBT 2002 i evidentment que executessin aquesta partida. El batle ens va contestar que feia 2 anys que havien fet un estudi i que sabien l’estat en el qual es trobava i que segons ell no era tant perillós com nosaltres volíem fer veure. Com que el Bloc si que considera que és perillós i ens preocupa la seguretat dels ciutadans al mateix temps que troba inconcebible que sabent com està la xarxa des de fa 2 anys encara es trobi en aquestes condicions, aquesta setmana ho denunciarem davant la Conselleria d’Indústria perquè actuí en conseqüència. Ja que no ens escolten a nosaltres hauran d’escoltar als tècnics de la Conselleria que de segur no seran tan benèvols.

Aquests són uns fets molt greus que posen en perill a la ciutadania i no es poden consentir de cap de les maneres, així com no es pot consentir que hi hagi un responsable de la brigada municipal, un enginyer municipal i un electricista encarregat de mantenir aquesta xarxa i que la tenguin en aquestes condicions. Ens pensàvem que el regidor encarregat de la brigada en prendria nota i demanaria responsabilitats, però pel que es veu no farà res.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *