Dels punts de la plenària no hi ha molt a contar, llevat del pronunciament en contra de la violència de gènere que es llegí abans del ple i de la unanimitat alhora de nomenar fill predilecte a Guillem Sagrera, a iniciativa dels Amics dels Closos de Can Gaià. Per tant vos ferem un resum de les preguntes que formulàrem.

– Al regidor de platges: Hem vist que al registre han entrat diverses denúncies per irregularitats alhora de complir el plec de condicions de les platges, com tenir un aparcament il·legal a Cala Sanau, no tenir el bar, hamaques o para-sols a les diferents platges estipulats al plec, ocupar més espai del permès, fer festes nocturnes… Quines mesures heu pres?

– Resposta: Ho estam mirant i vos contestarem al Ple de l’octubre.

– Al Regidor de la policia: Quines han estat les actuacions de la Policia Local al Babo, s’Algar i Arenal Petit en quan a l’acampament d’auto-caravanes dins espais declarats ANEI?

– Resposta: La Policia no hi pot fer res.

– A la Regidora del Port, però contestà el Batle: Quines mesures heu pres per evitar el fondeig il·legal de iots a la reserva de posidònia de l’Arenal?

– Resposta del Batle: Un “fenómeno” de Costes ens havia de posar tres punts de fondeig però va demanar permís a l’Ajuntament i nosaltres no hi tenim competència. Per tant, no hi podem fer res.

– Al regidor de la Policia: fa uns mesos vos informàrem de la desaparició de quatre cotxes del dipòsit de la Policia, quines mesures heu pres per aclarir que ha passat amb aquests vehicles?

– Resposta: Què voleu que envii la policia a tots els pobles per saber on sou? Vosaltres sabeu on són? 

– Pregunta: Però no trobau, Sr. Roig, que si han desaparegut cotxos del dipòsit municipal, s’hauria d’aclarir què ha passat?

– Resposta: No, tanmateix eren cotxos vells!

– Pregunta al Batle: Quin temps s’està alhora de contestar un escrit al registre?

– Resposta: No passa de tres mesos.

– Pregunta: Nosaltres en vàrem entrar dos dia u d’abril, és a dir, fa quatre mesos, un demanant la documentació que argumentàveu alhora de canviar la categoria de l’Ajuntament i un sobre les taxes que volíeu posar pel clavegueram de la Punta, i encara no ens heu contestat.

– Resposta del Batle: No en teníem constància. Mirarem de trobar-los i contestar-los.

– Pregunta a la Regidora d’Educació: Tenim entès que perillava la plaça de mestre d’anglès de l’educació d’adults, és així?

– Resposta: No, aquesta plaça s’organitza amb altres pobles de la Mancomunitat i al principi perillava però ens han confirmat que l’any que ve la podrem tornar tenir. També degut a la demanda n’hem sol·licitat una altra i ens han confirmat mitja plaça.

– Finalment formulàrem un prec: Abans us hem recordat que cal netejar la sutja que hi ha davall segons quins contenidors de fems, que a l’estiu deixen una taca negra i fan mala olor. Ara vos informam que hi ha dos solars dins el carrer Metge Planes en els quals hi ha una gran quantitat de restes de poda seca i que ara a l’estiu són un perill per risc d’incendi. Vos demanam que o bé faceu que els propietaris els netegin o bé l’Ajuntament, de forma subsidiària, hi actuï per evitar un incendi. Gràcies.

– Resposta del Regidor de la Brigada: Ferem tot el possible.


Bon estiu a tots i que els grumers no vos piquin!

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *