Ja s’ha adjudicat la gestió integral i explotació d’instal·lacions temporals a les platges del nostre terme i tal com vos vam informar fa un parell de setmanes d’una manera com a mínim sospitosa.

Aquest procediment ja va començar malament perquè enlloc de donar un termini de 10 dies per a la presentació d’ofertes com estava establert en el plec de prescripcions només en van donar 8, ja que la publicació en el BOIB va coincidir en dissabte i no va ser fins dilluns quan va estar a disposició dels licitadors. Des del moment en que un licitador va denunciar aquest fet, el mes normal hagués estat anul·lar el procés i tornar a començar, es a dir, tornar a donar 10 dies però el que van fer va ser ampliar dos dies mes el termini un cop els licitadors ja havien presentat les ofertes. A més a més, van deixar canviar les ofertes, es pot dir que d’una manera insòlita en el mon de la contractació pública van deixar que els licitadors recollissin les ofertes que ja havien presentat i les canviessin per unes altres, reflectint en el registre de l’ajuntament mes de 20 moviments. Curiosament, al sobre de l’oferta de l’empresa que ha sortit guanyadora en els lots mes golosos hi havia el segell d’una altra empresa, es a dir, que en un mateix sobre hi havia el nom de dues empreses, cosa que dóna a pensar que estaven confabulades i en un procediment normal seria causa d’exclusió immediata de les dues.

També es va incloure dintre dels sobres econòmics i es va valorar, informació que no es pot valorar (certificacions ISO). Aquestes certificacions es solen demanar com a requisit per presentar-se al concurs i han d’anar al sobre administratiu, si s’han demanat com a mèrit per a ser valorades han fet malament el plec ja que segons la llei de contractes públics de cap manera es poden valorar, cosa que també podria ser una causa d’exclusió o anul·lació del procediment.

Tampoc constava dintre de l’expedient l’estudi de viabilitat, i el detall de la puntuació no era prou clar. Totes aquestes possibles irregularitats, van provocar que la interventora, que es volen llevar del damunt per fer bé la seva feina, mostrés la seva disconformitat i que el secretari vocal paralitzés el procediment fins que s’ho haguessin estudiat un poc millor. Pel que es veu no s’ho van estudiar massa i van adjudicar els dos millors lots (S’Arenal, Cala Marçal, Cala Ferrera i Cala Sa Nau) a l’empresa que tothom ja sabia.

Aquesta empresa havia muntat el xiringuito de Cala Sa Nau estant el procés en licitació, es a dir, que ho havia muntat abans de que s’adjudiqués (se suposa que algú li havia donat permís, tu tranquil ves muntant que això està fet) hi ho va haver de desmuntar perquè un licitador ho va denunciar.

Aquesta empresa va entregar tota la documentació administrativa el mateix matí que li van adjudicar els dos lots, la qual cosa fa suposar que ho tenia ben preparadet ja que entre que li arriba la resolució d’adjudicació, recull tota la documentació i agafa el cotxe per venir a presentar-la no van passar ni un parell d’hores. Aquesta adjudicació es va poder produir gràcies a una Junta de Govern extraordinària i urgent que es va muntar només per poder adjudicar aquests dos lots a aquesta empresa, ja que els altres (Cala Mitjana i Caló de Ses Dones) no es van adjudicar.

Aquesta empresa és la mateixa que ens ha costat 200.000€ de multa a tots els felanitxers per la passada adjudicació irregular de la platja de Cala Ferrera i esperem que no ens en costi molts mes, ja que com a mínim que sapiguem dues empreses fan comptes impugnar el procés davant el jutjat.

Com podeu veure fa mala olor per devers l’ajuntament.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *