A la plenària de dia 7 d’abril el Bloc per Felanitx advertí al regidor de la policia, el Sr. Rafael Roig, de possibles irregularitats al dipòsit de vehicles de la Policia Local. El Sr. Roig, vist que nosaltres ens preocupàvem pel tema, ordenà al cap de la policia que es redactàs un informe, pensant que d’aquesta manera ens demostraria la seva bona gestió. Però sorprenentment el resultat no fou l’esperat pel Sr. Roig. A rel d’aquest informe es pogueren detectar greus irregularitats en la gestió del responsable policial encarregat de la gestió i custòdia dels vehicles requisats per la policia.

Aquest informe deixa ben clar que quatre vehicles, un d’ells sense matrícula, consten al registre municipal com a donats de baixa a Tràfic. Però segons Tràfic els cotxos seguien donats d’alta. Per tant, a hores d’ara, l’ajuntament no sap on són aquests vehicles i ni si tornen circular. Una desaparició molt greu i amb possibles conseqüències legals. També consta que, en el mateix llibre de registres, hi ha cotxes que s’han anotat com entrades al dipòsit (retirats de la circulació) i que posteriorment són tatxats i substituïts per unes altres entrades de vehicles. Aquestes correccions són molt males d’interpretar. Segons el policia encarregat del dipòsit, eren cotxos que ell ordenava la seva retirada i que posteriorment els cotxos havien estat recuperats pels propietaris o bé ja no hi eren, i per això no havien de constar com entrada al dipòsit. Llavors decidia esborrar l’entrada en el llibre de registres. Una explicació mala de creure i que alimenta les sospites d’una mala gestió.

Per si mateixos tots aquests casos són irregulars i denunciables, però el més greu és l’actuació dels caps de la policia local que declaren aquests fets com simplement, una mala praxis professional degut al pas dels anys del policia responsable del dipòsit i de l’excés de confiança i de relaxació en el servei. I encara més greu, a la Junta de Govern de dia 7 de maig s’acordà arxivar l’expedient i donar per conclosa la investigació, sense el més mínim interès en solucionar el problema i aclarir que ha passat amb tots aquests cotxos que han desaparegut. La Junta de Govern en lloc de defensar els interessos de tots els felanitxers s’estima més defensar els interessos gremials d’alguns membres del col·lectiu de funcionaris que han perdut la referència de qui els paga.

Per tant, el PP, segueix abusant de la seva majoria absoluta sempre fregant les irregularitats tant en la concessió de les platges com intentant tapar il·legalitats duites a terme per algun policia local. Aquesta és la manera de governar del PP.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *