A la darrera plenària el PP aprovà les 115 deficiències que havia de modificar segons el Consell. Aquestes Normes Subsidiàries que s’aprovaren al 2007 de manera inicial ara retornaran al Consell, per si escau, aprovar-les definitivament. Abans hauran d’estar exposades un mes perquè els ciutadans puguin fer les al·legacions pertinents. Així que vos convé pegar un bot per la Sala per comprovar-les.

Són unes normes que ha fet el PP sense consens, sense tenir en compte la resta de partits, tot i que és una normativa urbanística que afecta a tots els felanitxers pels propers anys. Fins unes setmanes abans no hem tengut la extensa documentació que durant anys i anys s’ha realitzat, i que nosaltres amb un parell de dies havíem de comprovar, per tant, un temps insuficient.

El Bloc, tot i estar en contra amb algunes aspectes fonamentals de la normativa, considerà que en aquest moments el més important era aprovar-les, ja que després de més de 30 anys de de parlar-ne i de diversos retrocessos segon el color polític del govern, era un necessitat urgent per a tots els felanitxers. Per tant, per responsabilitat política, ens abstinguérem.

Són unes modificacions de les normes amb un sostre de població de 52.340 habitants i que no tenen en compte els problemes amb el subministrament s’aigua de potable i les infraestructures necessàries per aquest augment de població.

Són unes normes que passen de 15.000 m2a 14.206 m2 l’edificabilitat en sòl rústic. Per tant, foravila és concebut com un espai urbà, on els solars edificables són cada dia més petits.No tenen en compte que la tendència a habitar el sòl rústic provoca noves necessitats d’infraestructures i de transport, així com la decadència del centre de la vila. 

Són unes normes que no potencien el centre per evitar la seva degradació i que no tenen en compte una futura planificació, com per exemple uns aparcaments públics. Això sí, la famosa plaça que durant anys ha estat prevista davant l’Ajuntament, desapareix.

Són unes normes que s’han aprofitat per modificar, amb l’excusa de les deficiències. És a dir, la zona compresa entre el polígon i la vila, a la zona del Puig de Sant Nicolau, han creat un urbanitzable d’equipament, en el qual l’Ajuntament vol dur la iniciativa perquè es dugui a terme. No convé més potenciar l’actual polígon, que és buit, i deixar-se de nous projectes?

Són unes normes que amb la Llei Company (2012), legalitzaran els assentaments en medi rural de Can Cicerol, Can Gayà i La Vileta de S’Horta. Construccions, la majoria, en sòl rústic i que no compleixen la normativa urbanística, però que ara el PP vol legalitzar. Així és com el PP vol aturar les il·legalitat? De què serveixen els centenars de propostes de demolició que aprova el PP a les plenàries?

Són unes normes que aprofiten per tornar crear sol urbà devora la prolongació del carrer Cavallets que es vol obrir al trànsit.

Són unes normes que preveuen cinc grans zones urbanitzables a Felanitx.

Són unes normes que preveuen la creació d’una via de cintura que enllaci directament la part de la Capella amb el primer revolt de la carretera Felanitx-Portocolom, creuant el Pla de sa Sínia, on hi ha el poc sòl fèrtil de la zona. La zona que quedarà entre el vial i les cases de l’avinguda dels Tamarells, i que és una zona inundable, en el futur es podria convertir també en urbanitzable. Això és el que volem per Portocolom?

Són unes normes que no tenen en compte la figura de Pletes, Boscos i Turons grafiada a les NNSS que van ser aprovades inicialment el 2003.

Són unes normes que no defineixen el futur de les pedreres del municipi de Felanitx ni la prohibició de l’obertura de noves explotacions.

Són unes normes que no prohibeixen els abocadors d’escombraries dins tot l’espai rústic.

Són unes normes que no obliguen a què qualsevol nou habitatge disposi de sistema de recollida d’aigües pluvials per al propi habitatge, com aljubs i cisternes.

Són unes normes que no proposen que quedin específicament prohibits els camps de golf.

Són unes normes fetes pel…PP.

Bloc per Felanitx Urbanisme

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *