Dins el Partit Popular, xerrar en bon mallorquí, és a dir, en bon català està mal vist. Al seu darrer congrés balear, els militants varen xiular als pocs ponents que es varen atrevir a dirigirse a l’auditori en català, en lloc de fer-ho en castellà. Per pujar escalons dins el PP, xerrar en castellà és imprescindible. Xerrar català, sospitós i de cada dia menys tolerat. Ja ho dèiem al principi de la legislatura: aquests quatre anys, amb la crisi econòmica, difícilment seran anys de comissions per autopistes i per palmarenas; serà la legislatura de l’atac frontal a la llengua catalana. Un objectiu de baix cost.

A les Balears, una senzilla comparació entre el català i el castellà ens diu que al comerç, als negocis i a les finances, a l’activitat professional, a l’esport, a la justícia, a la sanitat, als mitjans de comunicació, a l’oci, la publicitat, als restaurants, al turisme, etc, etc, etc el castellà predomina, diguem, 9 a 1. A Palma, al carrer, entre els joves, la llengua que aprenen els immigrants, etc, etc, etc, també predomina el castellà sobre el català de manera aclaparadora.

El català només té una presència forta als pobles i al món de la cultura i de l’educació. La forta presència de la llengua catalana a les escoles ha estat durant 30 anys un dels factors que ha evitat que el predomini del castellà fos total i que ha permès que una part de les persones que sempre fan servir el castellà com a mínim entenguin el català.

Com s’explica que els extremenys de Felanitx joves xerrin castellà i català, mentre els més vells només castellà? Per l’escola. Com s’explica que els marroquins joves aprenguin felanitxer i castellà mentre que els de més edat aprenguin només un poc de castellà? Per l’escola.

Tan important és que l’educació sigui en català, que el fanatisme malaltís antimallorquí i anticatalà de la part del PP que ens governa sap perfectament que no podrà fer desaparèixer el català a les Balears si no ataca l’escola i procedeix a substituir el català pel castellà. I com que en temps de guerra tot val, aleshores prescindint de tot criteri educatiu i pedagògic, imposen, menteixen, insulten, coaccionen. No els interessa l’anglès: tothom sap que és impossible de cop i volta estudiar/ensenyar en anglès. El prestigi de l’anglès és la vaselina per augmentar el castellà.

En aquests moments, en educació, a les Balears, el Govern no té altre objectiu que el famós programa de tractament integrat de llengües, el TIL. Tota la resta d’objectius educatius han desaparegut del mapa. Hi ha famílies que hi veuen la bona intenció de millorar el coneixement de l’anglès i d’igualar el castellà i el català. Quina ingenuïtat! Com es pot ser tan innocent, o tan ignorant, o tan cec de peperisme, per no veure que el nivell d’anglès dels joves ha de millorar poc a poc, amb docents preparats i sense rebaixar altres coneixements importants? O per no veure que la llengua que necessita reforçar socialment és el català? Com es pot dir que el castellà està en perill de desaparició a les Balears?

Els mestres fan vaga. Estan disposats a perdre doblers per defensar la dignitat del sistema educatiu. Moltes gràcies.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *