Aquest setmanari, la setmana passada, es feia ressò d’un “rifi-rafe” que, segons ells, hi va haver a la plenària d’aquest mes, donant més importància a aquest fet que a la no aprovació de la retirada d’Honors i Distincions a un condemnat per la justícia, com el Sr. Mates, o el rebuig del PP a la retirada del TIL. Així i tot, el Bloc vol fer un parell de puntualitzacions per aclarir els fets ja que no va quedar del tot clar el que s’explicava.

Els membres del Bloc no vàrem assistir a la Comissió Informativa perquè hi va haver un mal entès amb la data i acceptam tota la nostra responsabilitat. Però cal aclarir que una comissió informativa serveix per explicar els temes que posteriorment es duran al Ple. És, purament, una reunió informativa sense més rellevància política. Així i tot, al Ple demanàrem disculpes per la nostra absència i ara també ho fem, públicament, mitjançant aquesta columna.

Aclarit, pensàvem, el tema, podíem passar a la matèria de la plenària, que degut a que el PP va decidir que tots els temes importants es tractarien en comissió de govern i no “en obert”, tornava a ser ben magra. Però no va poder ser: El portaveu del PSOE va trobar que era bon moment per fer demagògia. Ignorant convenientment que tots, a l’oposició i al govern, hem fallat qualque pic, ja que tots tenim vides i feines particulars. Així i tot, el nostre portaveu, no com altres membres de l’oposició, no ha fallat a cap plenària en tota la legislatura.

Però, és aquesta la millor manera d’aprofitar les ja de per sí buides plenàries? Després n’hi ha que s’estranyen que a les plenàries no hi vengui gens de públic! Com han de venir, si en lloc de veure-hi propostes per arreglar els molts problemes que té Felanitx, el que hi troben és gent molt més interessada en marcar-se uns quants punts polítics, i després sortir a la premsa?

Vista la bauxa, el PP decidí sumar-s’hi, per veure si hi podia treure cap profit, i al·ludí a què nosaltres demanam més plenàries. És vera, que nosaltres sol·licitam que n’hi hagi més perquè a un ple és on podem presentar mocions, propostes, formular preguntes i expressar les nostres queixes. És l’òrgan legal per poder dur a terme la nostra tasca d’oposició. Però el PP està capficat en no tractar els temes importants al Ple i sols hi duu propostes de demolicions, ratificacions d’acords de la Junta de Govern i recomptes de sentències… La majoria dels altres temes són insignificants.

Cada any s’han de dur a terme 8 sessions plenàries, per tant durant quatre mesos l’oposició no pot realitzar la seva tasca completament. Però com que el PP no fa el que predica, dins el 2012, es varen haver de convocar 5 Plens extraordinaris, 3 dels quals convocats pel PP i 2 per l’oposició. Això demostra, com nosaltres defensam, que és necessària una periodicitat de les plenàries i no unes retallades, com ells defensen.

Bloc per Felanitx Plens

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *