En èpoques de crisi és quan es fa més necessari la inversió pública per poder crear llocs de feina, però el nostre equip de govern fa tot el contrari: en èpoques de vaques grasses quan tothom tenia feina i les empreses no donaven a l’abast, els del PP demanaven crèdits endeutant l’Ajuntament de manera considerable i ara que quasi ningú té feina i les empreses tanquen l’Ajuntament tampoc no es pot endeutar, segons la doctrina Rajoy, ja que estam pagant les disbauxes d’anys anteriors.

La major part de la inversió plantejada per al 2013 va destinada a obra pública i compra de vehicles (1.027.000€), en canvi per a Serveis Socials es manté la mateixa partida que l’any anterior. Falten mesures per afavorir la creació de llocs de feina locals, per abaixar l’índex d’atur, mesures per ajudar els nostres joves, etc. que es notin al carrer. Per altra part, en aquests moments cal apostar per uns Serveis Socials forts i que no es redueixin a una simple ajuda assistencial. Es necessari tornar-se a plantejar com es dóna i a qui es dóna aquesta ajuda, revisant criteris en funció de la capacitat econòmica del destinatari, això faria que més gent la pogués rebre. També s’haurien d’obrir noves línies d’ajuts que estimulin l'economia productiva i polítiques socials, i que anàs segons renda, però no exclusivament per gent amb risc d’exclusió social sinó per a famílies mileuristes, gent que treballa però que ha de fer miracles per arribar a final de mes. Fa mal a la vista que es pressupostin subvencions i ajudes a l’associació hotelera, les mestresses de casa, caçadors, etc i que no es puguin crear noves línies d’ajuts per a gent que realment sí ho necessita.

No és de rebut que en època de crisi es doti de més doblers les partides de conjunts, orquestres i grups d’animació de les festes i que es baixi la d’escoles d’estiu.

Continuen amb la idea tant típica del PP de donar l’execució d’una obra pública a una empresa privada que, a més de construir, s’encarregui de la gestió per un període de temps considerable. A Felanitx ja tenim l’exemple del polígon industrial i l’empresa Gestur i així ens ha anat, idò ara ho volen repetir amb l’Hospici donant tant la reforma com l’explotació a una empresa privada. Què en sap una empresa de construcció de la gestió d’un centre de dia? Ara seria un bon moment, si ho poguéssim fer, per demanar un crèdit i rehabilitar l’Hospici amb diners públics. El Bloc és partidari que l’ajuntament financiï la reforma, duent a terme un pla plurianual redistribuint les inversions finançades amb recursos propis i demanant un crèdit en els propers exercicis econòmics, d’aquesta manera la gestió del centre podria recaure en una empresa especialitzada local o en el mateix Ajuntament.

Quant a les propostes del Bloc, només s’ha dotat una partida de 80.000€ per a rehabilitació d’immobles dins el casc antic de Felanitx. Ens agradaria que aquesta iniciativa tengués continuïtat en els propers exercicis ja que serà la primera passa per a la remodelació del centre històric de Felanitx.

Les propostes de construir una nau compartida al polígon industrial que poguessin aglutinar diversos tallers o indústries de Felanitx no s’han tingut en compte. Es veu que confien més en Gestur que en ells mateixos.

Finalment, creiem que són insuficients els recursos que destinen a la partida de comerç, sobretot si l’increment de la partida respecte de l’any anterior ho destinen a l’edició de fulletons informatius. Si veritablement volem impulsar el comerç del nostre poble hi hem de destinar més diners i explorar noves vies d’actuació, ja que no veim els resultats del que s’ha fet fins ara.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *