El regidor d’Hisenda, el senyor Rafel Roig, sempre ens diu que ells fan les coses molt bé i que tota la culpa de la situació econòmica actual a les Illes és de la herència rebuda del Pacte de Progrés. El senyor Roig no recorda, o no vol recordar, la famosa legislatura en la qual va governar el seu partit i en que el seu heroi el senyor Matas fou president. Aquesta va ser la legislatura del Palma Arena, autopistes, Òperes, inicis de Son Espases i Palaus de Congressos entre d’altres herbes. En totes aquestes inversions, tant l’adjudicació com la tramitació es van dur a terme de manera poc transparent, per anomenar-ho de qualque manera, i es veu que aquesta manera de fer es va contagiar als governs municipals afins.

A la darrera plenària vàrem veure com duien, al punt 10 de l’ordre del dia, l’aprovació de despeses extrajudicials (si tinguessin una planificació anual i executessin el pressupost tal com el van definir, enlloc d’anar fent expedients de transferències de crèdit, suplements de crèdit i crèdits extraordinaris cada dos per tres, no hauria despeses extrajudicials o serien mínimes) i en concret una factura que pujava a la quantitat de 17.000 € en concepte d’honoraris del projecte d'ampliació del cementiri d’un senyor que en el moment de dur a terme aquest projecte estava fent feina a l’ajuntament. Com que la llei prohibeix aquestes pràctiques, es va demanar un informe al secretari de l’ajuntament per veure si aquesta factura es podia pagar, en el qual es va deixar ben clar que no, però el que més ens va sorprendre de tot plegat va ser que totes les feines que li van comanar a aquest senyor les degueren fer berenant dins un bar, ja que no hi ha constància documental que li encarreguessin cap feina. A l’informe del secretari diu textualment:

  • Sense que consti documentalment se li va encarregar l’elaboració del projecte…

  • En data no concretada se li encarregà (de forma no documentada) l’elaboració del projecte…

  • Sense que consti documentalment l’encàrrec, se li va encarregar la redacció del projecte…

  • Sense que consti documentalment l’encàrrec, es va aprovar el projecte…

Pel que es veu, l’equip de govern del PP comanava les feines segons li convenia, sense cap tipus de previsió, sense un encàrrec oficial, sense assignar aquestes feines a una partida pressupostària i una analítica en concret. D’aquesta manera no ens estranya que no els surtin els números i que a cada plenària tenguem despeses extrajudicials. Per acabar-ho d’arreglar el senyor Roig ens va dir que aquestes feines les hi encomanaven perquè les dugués a terme en horari laboral dintre de la seva jornada a l’ajuntament, però que aquest senyor un cop havia finalitzat les feines els hi passava una factura. Vos imagineu que a final de cada mes tots els funcionaris de la sala ens facturessin les tasques que han dut a terme durant tot el mes, a banda de cobrar el seu sou?

Totes aquestes feines les varen comanar l’equip de govern de PP, més concretament el seu regidor d’urbanisme. És aquesta la manera de fer les coses ben fetes que diu el senyor Roig?

Aquesta és la manera de fer del Partit Popular: Amiguisme, enxufisme i no fer res que no els reporti un rèdit o benefici.

Assemblea del Bloc per Felanitx

Aquest dissabte dia 13 d'octubre, a les 18h a l'Escola de Música, el Bloc farem la nostra primera assemblea, un acte obert a tothom. Si teniu ganes de canviar com va la política municipal, si voleu participar a un projecte transformador i obert, si voleu col·laborar en fer de Felanitx un poble millor i més just, veniu-hi i participau a l'Assemblea del Bloc per Felanitx!

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *