Davant els canvis econòmics, socials i culturals que la societat mundial està patint, els Governs locals prenen una importància i una influència en el context de la crisi de l’Estat de Benestar i en la descentralització administrativa assumint el repte d’oferir multitud de serveis que necessita la seva heterogènia població.

Amb aquesta realitat i davant la necessitat de subministrar aquests serveis és necessària una adequada planificació, gestió i avaluació dels recursos, les accions i les intervencions a realitzar.

Des del Bloc per Felanitx tenim la sensació que aquests darrers 4 anys s’han gestionat els serveis socials municipals sense tenir clar quines eren les polítiques socials del nostre Ajuntament, quines àrees prioritzaven i el perquè. Per avançar i tenir uns serveis socials de qualitat i propers a tota la ciutadania no basta en tenir bons tècnics i bones intencions, cal tenir unes directrius, cal planificar a anys vista i no anar prenent decisions segons les demandes del dia a dia, cal tenir visió de futur, preveure possibles situacions futures per tal de poder una continuïtat als programes i projectes.

Una altre mancança important que hem identificat ha estat la impossibilitat del nostre ajuntament d’afavorir la participació ciutadana, eina fonamental per millorar el disseny, avaluar els serveis i detectar les necessitats reals de la població. Els Serveis socials d’Atenció Primària han de recuperar el protagonisme ciutadà en els processos de decisió mitjançant la innovació en l’articulació i coordinació de mecanismes que permetin una major participació i implicació de la ciutadania i entitats socials.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *