A la columna que el Bloc va publicar en aquest espai dia 4 de desembre de 2010, es comentaven els pressuposts de l’Ajuntament de Felanitx de l’any 2011. La columna afirmava que la previsió d’ingressos era molt optimista en algunes partides, cosa que advertia la Intervenció Municipal en els seus informes i que sabien tots els regidors, tant els del PP com els de l’oposició. Es a dir, per fer veure que dins el 2011 es generarien ingressos suficients per cobrir totes les despeses previstes, el PP va augmentar artificialment (casi ridículament) algunes partides d’ingressos. El paper ho aguanta tot.

Analitzat l’estat de comptes de l’Ajuntament a 30 de juny del 2011, es confirma el que deia el Bloc en el comentari sobre els pressuposts. Vegem tres exemples molt eloqüents: el primer, el pressupost del 2011 preveia ingressar dins enguany 370.000 euros en concepte d’infraccions urbanístiques. A 30 de juny, s’han ingressat 57.000 euros per aquest concepte, és a dir, un 15%. Es evident que a final d’any no s’arribarà a la quantitat pressupostada. Com es pot fer una previsió així quan en el 2010 ja no s’havien arribat als 250.000 pressupostats? Com es preveu un augment d’ingressos de casi el 50% sense augmentar personal o millorar el servei? Algú es va creure que la vigilància urbanística es dispararia al municipi de Felanitx per art de màgia durant el 2011 o només era qüestió d’inflar la partida per poder inflar la de despeses?

Segon exemple, el pressupost del 2011 diu que enguany es recaptaran 220.000 euros per infraccions de trànsit (en el 2010 se’n varen preveure 210.000). A dia 30 de juny, l’Ajuntament ha ingressat 28.000 euros, un altre 15%. Es que els felanitxers aparquen millor del que voldria el PP o que la policia municipal no fa la feina assignada.

I tercer exemple, el pressupost del 2011 diu que l’Ajuntament ingressarà 125.000 euros en taxes de llicències urbanístiques. A dia 30 de juny, s’han ingressat 44.000 euros, o sigui, un 35%. Aquest tercer exemple és només optimista, però els dos anteriors són una presa de pèl a tots, inclosos els mateixos gestors del pressupost. Com deia el Bloc al desembre, jugam a cartes al solitari i ens feim trampes a nosaltres mateixos.

En una altre ocasió parlarem de les despeses.

(Publicat al Setmanari Felanitx del 20 d’agost de 2011)
Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *