El grup governant del PP a l’Ajuntament de Felanitx té intenció d’aprovar a la Plenària del proper dia 2 de novembre la privatització (mitjançant concessió) del servei d’abastiment d’aigua potable del nucli de Felanitx i del servei de manteniment del clavegueram de tot el municipi. Sense fer renou, sense debat ciutadà previ, aquesta és la proposta que va al proper Ple. El grup municipal del Bloc per Felanitx s’oposa de manera taxativa a aquesta proposta, la qual consideram aberrant i, donada la situació del subministre d’aigua potable al municipi, surrealista. El PP se’n riu de la gent. Per principi, no estam d’acord en la privatització de serveis essencials, però en el cas que ens ocupa hi ha altres raons estrictament locals que sustenten la nostra oposició a la proposta. El municipi de Felanitx té problemes de qualitat de l’aigua potable als nuclis de Cas Concos, Cala Ferrera i Portocolom per la salinització dels pous de subministrament. I al nucli de S’Horta per l’alta quantitat de nitrats. A tots aquests nuclis, el servei d’aigua potable és privat, ja sigui en règim de concessió municipal o directament privat sense que l’ajuntament (administració que en té la responsabilitat) en sàpiga res. L’únic nucli que no té problemes és el de Felanitx, on l’aigua potable servida és de qualitat i la gestió és municipal. De manera absurda, el PP, en lloc de preocupar-se per resoldre els problemes tant administratius com de qualitat de l’aigua potable de Cas Concos, S’Horta, Cala Ferrera i Portocolom, als quals no estaria de més plantejar-se el subministre públic, doncs de manera esperpèntica vol intervenir en el que millor va. El Bloc per Felanitx entén que l’informe que acompanya la proposta és una broma de mal gust. Per descomptat, no està a l’alçada de la transcendència d’aquesta decisió, com tampoc no ho està el debat no produït al respecte. No hi ha cap necessitat de privatitzar el servei d’aigua a Felanitx, mentre que hi ha moltes raons per intervenir en el servei dels altres nuclis. L’informe només dedica unes línies a tractar l’impacte econòmic de la decisió sobre el propi Ajuntament. La Intervenció municipal no tan sols no ha emès informe propi, sinó que divendres passat ignorava les intencions del’equip de govern del PP. Per si tot això no fos poc, es proposa una concessió a 5 anys sense previsions d’inversió realment notables, ja que es tracta d’un període de retorn molt curt. El Bloc per Felanitx sospita que darrera aquesta aquesta voluntat privatitzadora s’hi amaga l’interès de les empreses constructores de diversificar el seu negoci. També el clavegueram de tot el municipi (de tots els nuclis) formaria part de la concessió. La desinversió de l’Ajuntament en el manteniment del clavegueram i de la xarxa d’aigua potable durant el sexenni del PP és evident. El Bloc per Felanitx sospita que aigua potable de Felanitx i clavegueram han donat beneficis a l’Ajuntament, cosa prohibida per llei, ja que no s’han fet les inversions pertinents ni s’han baixat les taxes.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *