Fa dos mesos, el batlle de Felanitx Biel Tauler, en la seva condició de regidor d’Urbanisme, es va comprometre davant la Plenària a convocar al setembre una reunió de tots els grups polítics per tractar una qüestió que l’oposició ha demanat amb insistència: un projecte integral de reforma del centre de Felanitx. El Bloc per Felanitx fa pública una sèrie de propostes inicials que aportarà a la reunió per encetar el debat. Dites propostes es remetran a l’equip de govern i als altres grups de l’oposició. Aquestes propostes no constitueixen una llista tancada ni condicions a la resta de grups polítics, sinó una aportació inicial amb l’ànim d’estimular les opinions de tothom.

En els darrers anys, s’han arreglat diversos carrers sense cap criteri general de prioritats ni objectius a llarg termini. Una de les pitjors conseqüències de la manca de planificació és que la pèrdua d’aparcaments que inevitablement comporta cada reforma viària no es compensa enlloc. El costós Estudi de Mobilitat que el PP va encarregar a la legislatura anterior ha quedat obsolet, fonamentalment perquè les actuacions viàries no han seguit les indicacions de l’estudi. En algun cas són obertament contradictòries.

Les propostes inicials del Bloc per a un projecte de reforma integral del centre de Felanitx són:

 1. Situar les reformes viàries en un context de recuperació global del centre de Felanitx definint una Àrea de Rehabilitació Integral amb la voluntat de recuperar habitatges ara deshabitats i/o deteriorats i d’impulsar l’activitat comercial.
 2. No prendre com a document base l’obsolet Estudi de Mobilitat de la passada legislatura. Tractar-lo senzillament com a una aportació més. Incorporar les pautes definides a l’Agenda Local XXI.
 3. Afavorir decididament vianants i ciclistes al centre del poble.
 4. Consensuar/planificar zones per a vianants a 10 anys vista.
 5. Consensuar/planificar carrers a reformar a 10 anys vista.
 6. Creació de 250-300 places d’aparcament al primer anell del centre del poble, repartides en 4 o 5 punts propers als fluxes d’entrada al poble.
 7. Estudi d’ampliació de la zona ORA.
 8. Tractament especific del Mercat Municipal i del mercat dominical.
 9. Unificació de rètols i indicadors. Bona política informativa i llistat de llocs a indicar.
 10. Exposició pública del projecte i contactes amb comerciants, veïns i altres.
 11. No a una via de cintura sud enllaçant carretera de Santanyí i carretera de Portocolom.
 12. Campanya informativa i de conscienciació, fent especial incidència al transport de nins a nines a escoles i altres activitats.
 13. Previsió d’acabament de la ronda nord en construcció fins a la carretera de Manacor.
Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *