L’economia de l’Ajuntament és com la d’una gran família que disposa dels ingressos dels membres que treballen i així pagar el llum, el menjar que compram, el telèfon, les festes, la gestoria que tramita els papers, pintar una persiana, pagar un jornal perquè ens ajudin a netejar la casa, ocasionalment un advocat, un viatge, etc. I si de cas hem d’escometre una despesa important, com arreglar la teulada de la casa o comprar un pis al Port solem anar a demanar un préstec al banc, préstec que haurem de tornar amb interessos i que ens descontaran de la paga de cada mes.

Suposem que la nostra família gasta més del que cobra. Què passaria? Idò ni mes ni manco que no podria pagar les factures: vendrà el pintor a pintar, però no cobrarà; anirem a comprar roba i quedarem a deure; durem el cotxe al taller i també quedarem a deure, etc., etc., i fins quan? Es clar, fins que el venedor ens fiï o fins que ens diguin “aquí no torneu fins que no pagueu el compte pendent”.

Si la nostra família té sentit comú, per sortir d’aquesta situació, es fixarà en què gasta i en com ho gasta, reduirà festes i regals, comprarà menys roba nova, en lloc de comprar jabugo, comprarà serrano normal o mortadel•la, poques visites als restaurants, i així fins que pugui pagar el que compra. El que no seria una bona solució és demanar doblers als amics per seguir gastant i vivint per damunt de les nostres possibilitats.

Bé, idò això és el que ha passat a l’Ajuntament durant aquests anys que ens ha governat na Catalina Soler: s’ha gastat molt més del que s’ha ingressat. I hem arribat a avui, al 2007, moment en què ja no podem pagar les factures de les despeses necessàries per al funcionament de molts de serveis municipals. Està bé crear nous serveis, comprar immobles que després s’han de mantenir, està bé, però hem de poder pagar les factures. Si no, és que no sabem gestionar ni prioritzar, només sabem gastar.

Quin és el forat de l’Ajuntament en aquest moment?

A dia 1 de gener de 2007, l’Ajuntament necessita per pagar les factures uns 2,7 milions d’euros, és a dir, uns 450 milions de pessetes: 200 milions de pessetes (1,2 milions d’euros), pendents de 2006; i uns 250 milions de pessetes (1,5 milions d’euros) necessaris per poder pagar les factures que de bon segur es generaran al 2007.

Com podeu veure durant aquests anys que ens ha governat el PP amb na Catalina Soler al davant, s’ha anat a lo grande, no s’ha tingut gens d’esment i no s’ha donat gens d’importància als doblers de tots nosaltres. Això sí, s’han pagat molts de favors, i s’ha ajudat a l’enriquiment d’un grupet de promotors amb especulacions immobiliàries pactades dins despatxos de la Sala.

El més delicat d’aquesta situació és que els diners que es gasten són els diners que el poble aporta. Creu vostè que els imposts i les contribucions que ara pagam s’han de pujar o ja estan suficientment alts?

Les intencions ocultes del PP

I com fan comptes arreglar aquest merder na Catalina Soler i el seu equip del PP si són ells qui ens governen després de les eleccions? Idò, demanant més doblers al poble! Com? De la següent forma:

1er. Pujar les contribucions. Aprofitant que en aquests moments s’està revisant el cadastre, és a dir, el valor de les nostres cases i solars. No ens ho han dit, perquè les eleccions s’acosten, però aquesta feina ja l’estan fent uns senyors de Ciutat i la seva idea és fer una gran puja de l’ impost d’urbana aprofitant aquesta revisió.

2n.- Pujar la resta d’imposts municipals, com són l’ impost sobre vehicles, plusvàlues, etc.

I què ens haurien de pujar per poder eixugar aquest deute? Per contestar aquesta pregunta és suficient fer uns senzills comptes: actualment, entre impost d’urbana, vehicles i plusvàlues s’ingressen 799.300.000 pessetes (uns 4,81 milions d’euros), però per poder mantenir l’ajuntament de Felanitx amb el ritme actual de despeses s’haurien d’ingressar 1.250.000.000 pessetes (7,53 milions d’euros).

És a dir la puja hauria d’esser d’un 57 per cent, de tal manera que al que pagam avui, li hauríem de sumar pel cap prim la meitat més. Si una família paga avui 100.000 pessetes (uns 600 euros), amb aquesta puja hauria de pagar 157.000 pessetes (uns 940 euros). Facin comptes.

Totes les dades d’aquest escrit són oficials. La documentació es troba a la vostra disposició.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *