Felanitx ha patit la incapacitat dels successius consistoris per aprovar un nou planejament urbanístic. Hi ha hagut com a mínim tres exposicions públiques de NNSS i aquesta és la segona o la tercera Aprovació Provisional.Al 2007, les raons per aprovar un planejament urbanístic són distintes a les que hi havia a principis dels anys 80. També hi ha molta més legislació urbanística i ambiental en vigor. I també hi ha molt més construït.La vostra aportació al retard, Sra. Batlessa, no són els quatre mesos que han passat des del juliol del 2007, sinó els tres anys des d’aquell brindis a la TVF celebrant les NNSS. Es clar, era el moment en què els promotors al corrent del retard de la Norma Complementària feien projectes a les totes.El grup del Bloc votarà NO a les NNSS. Aquí a Felanitx i en clau política no partidista, per raons de fons i de forma. També li dic que no posarà cap trava a cap nivell administratiu per on hagin de passar els tràmits. Explicarem els motius del no. El potencial motiu d’un sí seria aquell argument de que és millor unes normes que res. Es un bon argument tècnic (arreplega tota la normativa en un document) i un regular argument polític, desvirtuat en tot cas per la seva decisió del 2003 de no continuar la tramitació i de “repastar” les NNSS.Per no fer història (seria molt llarg), quins són els reptes que té el municipi de Felanitx plantejats als quals les NNSS haurien de donar una via de solució o com a mínim això que ara se’n diu un full de ruta.Hem de construir més o menys en els propers anys? Hem de construir diferent. Amb menor consum de territori, protegint especialment el sòl rústic i la costa. Es clar que el pes laboral, social, econòmic, especulatiu, psicològic del sector de la construcció a Felanitx hauria de ser menor, les empreses haurien de ser més grosses, etc., és a dir, hauríem d’avançar cap a la sostenibilitat. Menys gent, menys empreses, més grosses, reorientades cap a l’obra pública, la rehabilitació i la reforma. Són aquestes les NNSS per caminar cap aquí?Més aviat afavoreixen el model de només construcció i res pus. No ajuden a la diversificació econòmica. El missatge als promotors és “com sempre”.En els darrers anys, l’accés a l’habitatge s’ha complicat/endurit molt. Hi ha un component social en aquestes NNSS que faciliti l’accés a l’habitatge, de lloguer o de compra? Només formal, sense saber com es durà a terme. Els PPs tenen un afegitó que ningú no sap com es farà complir. Un document tant desenvolupista però sense garanties d’accés a l’habitatge.En els darrers 10-15 anys, el centre de Felanitx ens ha quedat deshabitat. Les cases presenten un aspecte lamentable i estan a la venda. Aquestes NNSS marquen el camí de la restauració del centre, del reciclatge de cases? O més aviat, ens temem, propicien el creixement de totes les perifèries arrodonidores de cascos urbans?Si perdem gas com a poble, consoliden aquestes NNSS personalitat urbanística i constructiva o desvirtuen paisatges urbans? Centenars de cases noves dins S’Horta!Es diu en un moment determinat “Les limitacions al creixement urbà dels darrers anys ha disposat la demanda de sòl rústic per a usos residencials” i s’anuncia la protecció del sòl rústic com a un objectiu de les NNSS. També es parla de “minimitzar els creixements residencials limitant-los a les àrees necessàries per a l’estructuració dels nuclis”.Volen vostès protegir el sòl rústic i retornar l’activitat residencial al centre del poble? Molt bé, idò limitin la superfície i el volum dels nous habitatges dins sòl rústic i donin facilitats dins el casc antic.Arrodonir els nuclis? Això és tot. El PTM ens permet créixer més. Amb una previsió de 3.000 nous habitatges? A base de PB+3 és ronda de Campos.A Portocolom, el turisme d’hotel s’enfonsa. Això que es construeix en aquests moments, ajuda a reflotar el turisme o el fa pols? Necessita el Port més pressió urbanística, de trànsit o més consum d’aigua? Oportunitat de desclassificar Can Marçal Vell.El resultat és unes NNSS sense projecte de poble al darrere. Un catàleg de tot lo construïble, de màxims, inconseqüent amb si mateix, perquè no preveu els equipaments que demanaria el seu compliment al 100%. On són els equipaments per a una població de 55.000 a 80.000 persones?Vostès han rebaixat el seu objectiu polític fins a la insignificància: remetre les NNSS al CIM, que ens facin la feina de llistar les deficiències i gairebé tornar a començar.Per què el planificador amb un document de vocació a 8/12 anys ho posa tot? I sense prioritzar. Consolidació/atorgament de drets edificatoris. Tu podràs fer “tant”. Quan? No se sap.Volem que la gent que guanya els doblers a palades se compri grans cases dins Felanitx i les reformin, en lloc de fer grans cases dins foravila. Volem que les persones d’economia modesta puguin i vulguin llogar o comprar dins Felanitx una casa de tota la vida o un pis de protecció oficial. Volem que els que no tenen dins el poble, com que no són rics, es puguin fer una casa modesta dins foravila (màx. 125 mts2) si tenen dues quarterades. Volem que el poble creixi dins els propers 8/12 anys desenvolupant algunes Unitats d’Execució i algun Pla Parcial. Volem que S’Horta i Cas Concos tenguin creixements proporcionals al seu tamany. Volem que Portocolom completi la seva trama sense el boom dels darrers anys (apartaments vells de Cala Marçal i nova urbanització).Volem que les NNSS i les polítiques fiscals i d’habitatge de l’Ajuntament empenyin en aquestes direccions. I no com ara que no hi ha ni direcció ni objectius polítics col·lectius, de comunitat que viu junta, que no siguin drets urbanístics, alguns favors i via lliure als promotors locals i als especuladors.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *