EL BLOC PER FELANITX DENUNCIA UNA BRUTAL INTERVENCIÓ A UN CAMÍ PÚBLIC AMB LA COMPLICITAT DE L’AJUNTAMENT I L’ANTERIOR CONSELLERIA D’AGRICULTURA

Aquest dies s’ha duit a terme l’ampliació i asfaltat del camí rural conegut com a camí de Ca’s Verros” o de ca’n Gelat (km 9.5 de la carretera Felanitx-Portocolom), un camí de 1600 mts de longitud que dóna accés a diversos habitatges tradicionals propers a Portocolom i on darrerament s’hi han construït una dotzena de xalets de luxe que han desfigurat un dels paratges rurals més ben conservats del municipi.

L’Ajuntament va encarregar un projecte per dotar de reg asfàltic el camí (menys agressiu que l’asfalt) sol·licitant ajuda econòmica a la Conselleria d’Agricultura i Pesca presidida aleshores per Margalida Moner. L’ajuda va ser concedida, però en el moment d’iniciar-se les obres, un dels nous propietaris (André Caspary, en representació d’Es Turó S.L) va proposar a l’Ajuntament que el camí s’asfaltàs completament, fent-se càrrec ell de la diferència econòmica.

La junta de Govern Local de dia 10 de maig de 2007, accepta la proposta d’Andre Caspary i ho comunica a l’empresa adjudicatària.

El projecte que s’havia d’executar especifica que el camí té una amplitud de 5 metres, considera aquesta amplada més que suficient degut a l’escàs transit que suporta i afegeix que l’asfaltat és massa agressiu per a aquestes vies.

La realitat, però, és que després de la intervenció el camí s’ha convertit en una carretera:

  • Ha estat asfaltat amb paviments agressius

  • Ha estat desviat i reblit d’enderrocs en certs trams

  • Ha passat dels 5 als 8-9 metres d’amplada a certs trams. (foto 1,foto 2)

Tot plegat ha comportat la pèrdua del caràcter rural i la tranquil·litat de la zona, la destrossa de centenars de metres quadrats de vegetació i l’augment de velocitat a una zona de passeig.

El més indignant i trist de tot plegat és el fet que mentre la pagesia necessita ajuda econòmica més que cap altre sector, els doblers de la conselleria que els ha de protegir són gastats alegrement per pagar luxes i comoditats per als més rics, no pagesos.

Sols una dada: cap de les propietats a les que dóna accés el camí manté cap activitat agrària destacable. Es ven aquest i altres asfaltats com a “una nova comoditat pels pagesos”, però la realitat és que s’asfalta per afavorir el negoci dels que destrueixen el sòl rústic. El món a l’inrevés.

Al cartell que anuncia les obres, s’hi poden apreciar els logotips de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, el FOGAIBA (Fons de Garantia Agrària) i SEMILLA (Serveis de Millora Agrària S.A). (veure foto 3)

Per altra part, crida l’atenció que el cartell tengui una ferratina on posa que el pressupost de l’obra, finançada per la Conselleria, té un pressupost de 56.000 euros i davall aquesta ferratina hi figuri una altra quantitat, concretament de 178.500 euros.No sabem si es tracta d’una conseqüència del reciclatge de cartells o si requereix alguna explicació política.

Políticament, hi ha diverses coses que necessiten una explicació: primera, doblers públics destinats a l’agricultura serveixen els interessos dels agressors del sòl rústic. Segona, l’equip de govern del PP accepta modificar el projecte aprovat a instàncies d’un particular, sense cap llicència d’obra. Tercera, el resultat no és una simple millora de la capa asfàltica i l’equip de govern no reacciona o es deixa enganyar. Quarta, s’ha produït un dany notable a un camí públic i això s’ha de corregir.

Per veure l’abast de la contradicció, citem l’article 141 de la proposta de Normes Subsidiàries que el mateix PP de Felanitx vol aprovar:

  • no es poden obrir nous vials si la sol·licitud no va acompanyada d’una justificació fonamentada de la seva necessitat, i informada favorablement per la Conselleria d’Agricultura”.

  • L’obertura de nous camins, o qualsevol obra a realitzar sobre camins existents, estaran subjectes a llicència municipal.

  • No es podrà modificar el perfil longitudinal i transversal dels camins ni el seu traçat sense la corresponent llicència municipal. Les modificacions no podran suposar en cap cas alteracions negatives de l’entorn natural de la zona afectada.

  • El projecte per a la sol·licitud d’obertura de nous camins o de modificació del traçat dels existents, haurà d’incloure un estudi comparatiu de les possibles alternatives, per tal de garantir el menor impacte ambiental i la preservació dels elements que donen caràcter especial al paisatge.

  • Els nous camins tindran, com a màxim, l’amplada següent: Camí públic = 6 m

  • L’acabat del camí tindrà el color semblant a les terres confrontants i s’utilitzaran les tècniques pròpies del lloc.

  • Els camins es construiran de forma que els moviments de terres siguin mínims

La intervenció efectuada al camí de cas Verros vulnera totes les especificacions de dalt a baix. Més fotos: foto 4, foto 5.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *