Durant aquest primer tram de l’estiu del 2007, l’aigua de Portocolom és especialment dolenta, salada. Més salada que de costum. Tant és així, que l’empresa subministradora de la major part de Portocolom, EDAMSA, ha deixat una nota als seus abonats advertint de la no potabilitat de l’aigua. La situació no és millor a la zona de Sa Punta, a la qual EDAMSA no distribueix aigua, perquè a la salinitat de l’aigua cal afegir-hi els freqüents talls de subministre, a vegades de dies sencers.

L’única analítica que ha realitzat mai l’Ajuntament de Felanitx es va fer el setembre de 2006. No va ser idea de cap tècnic ni del regidor encarregat d’aigües. Va ser una iniciativa de l’oposició acordada per la Plenària. L’aigua d’EDAMSA presentava un contingut de clorurs (sal) de 1.402 mg/litre, quan el valor paramètric o valor límit legal és de 250 i qual el valor admissible per l’Autoritat Sanitària és de 800. Per la seva part, l’aigua de Sa Punta presentava un contingut de clorurs de 1.317 mg/litre. La resta de paràmetres analitzats eren correctes, però l’excés de sal a l’aigua la convertia en no potable.

Per algun problema tècnic en les bombes d’extracció durant aquest estiu del 2007, EDAMSA ha distribuït una aigua encara més salada del que ja és habitual. El Bloc per Felanitx s’ha interessat per l’expedient de la concessió d’aigua de EDAMSA i per la comunicació entre Ajuntament i concessionari durant aquesta situació. Políticament i administrativament, la situació no pot ser més alarmant i d’una completa irresponsabilitat: no hi ha hagut cap contacte escrit entre empresa i Ajuntament. La Batlessa ha derivat cap a l’empresa la sol·licitud d’analítiques per part del Bloc. L’Ajuntament no en té cap. Històricament, l’absència de control de l’Ajuntament sobre les aigües que se serveixen al terme, excepte en el nucli de Felanitx, és total. I així ha seguit durant aquest estiu de 2007.

Hi ha alguna mesura possible?

Mentre el ritme d’extracció dels pous que abasteixen Portocolom sigui superior a la seva recàrrega, la salinitat de l’aigua serà un problema que anirà a més. L’obertura de nous pous dins el mateix aqüífer costaner és una mesura inútil perquè treuen aigua de la mateixa borsa subterrània. Què es pot fer des de l’administració responsable del subministre d’aigua potable a la ciutadania, és a dir, l’Ajuntament?

-En primer lloc, assumir aquesta comptetència i aquesta responsabilitat exercint un control regular, diguem-ne normal, sobre la qualitat i la quantitat d’aigua subministrada pels concessionaris i també sobre la seva gestió. Exactament igual que es fa –o s’hauria de fer- sobre l’empresa concessionària de la recollida de fems.

-En segon lloc, actuar contra els pous il·legals que hi ha al municipi i en particular a la zona costanera. L’aigua il·legal també buida el mateix aqüífer.

-En tercer lloc, mantenir constantment una campanya de conscienciació en favor de l’estalvi d’aigua i d’aprofitament de l’aigua depurada.

-En quart lloc, aprovar una planificació urbanística restrictiva de cara al futur. Sense aquest horitzó de contenció del creixement urbanístic, la resta de mesures no tenen sentit.

-En cinquè lloc, adoptar temporalment mesures pròpies de temps de sequera, d’acord amb la legislació existent. No és una sequera de cabal d’aigua, però sí de qualitat d’aigua.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *