Fumigació amb dimilín: 10 motius per paralitzar-la ARA

Les darreres setmanes la Conselleria de Gabriel Company fumiga, amb avionetes i helicòpters, fins a 28.000 hectàrees de les illes amb un potent insecticida. La substància usada és el diflubenzuron, un compost comercialitzat amb el nom de Dimilín oleoso B. L’objectiu, diu el Govern, és matar cuca o eruga de pi (processionària). Felanitx és un…

Llegeix més