El projecte de clavegueram de sa Punta està en tramitació. La nova xarxa d’aigua potable d’aquesta zona de Portocolom -tan urgent i necessària o més que el clavegueram- realitzada aprofitant una línia de subvencions del Consell, va obligar a refer el projecte de clavegueram que ja hi havia dins l’Ajuntament. El nou pressupost, IVA inclòs, és lleugerament superior al milió i mig d’euros. La regidoria d’Urbanisme l’ha enviat a les vuit administracions que han d’informar el projecte: Litoral i Urbanisme del Consell; Incendis, Recursos Hídrics i Impacte Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i Agricultura del Govern; Servitud Aeronàutica i Costes de l’Administració de l’Estat; i Ports de les  Illes Balears, que també depèn del Govern i que ja ha informat favorablement.

El Bloc per  Felanitx i la resta de partits de l’equip de govern comparteixen la idea que els tràmits iniciats no s’han d’aturar i que quan s’hagin superat tots, dins el 2019 o dins el 2020, s’ha d’habilitar el crèdit necessari al Pressupost municipal, s’han de licitar les obres i s’han de realitzar. Tot seguit i com més aviat millor.

Una vegada més ens trobam en una situació d’un projecte que fa mil anys que és imprescindible, que en 12 anys de PP no es va materialitzar i que ara l’entorn del PP troba que és escandalós que no estigui fet. Tan condescendents amb 12 anys de PP i tan exigents amb 4 anys «dels altres». El Bloc per Felanitx trobava que era un projecte necessari i encara ho troba. Per això, es va queixar que l’anterior consistori no mogués un dit i per això n’ha impulsat la tramitació. El que no va fer res ara troba que el que fa va massa poc a poc.

Per dur endavant un projecte d’un milió i mig d’euros, un ajuntament de recursos tan limitats com el de Felanitx ha d’obrar amb molta prudència financera. Ha de cercar el millor moment pressupostari i la millor procedència del finançament. Les inversions a sa Punta, aquesta legislatura, no han estat menors (camí per a vianants ara en execució i l’esmentada xarxa d’aigua potable, sobretot, però també l’actuació per impedir l’avanç dels cotxes dins l’espai protegit) més l’amenaça d’haver de fer front a un pagament milionari per la zona verda de darrera s’Arenal, tot i que els serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament defensen davant els jutjats que ha de tenir un cost zero per a la Sala.

Ara que l’Ajuntament de Felanitx ha arribat a una situació financera tranquil·la, és el moment d’accelerar aquest projecte. No hi ha deutes i una part dels 6 milions del romanent de tresoreria, que  no es poden dedicar a qualsevol inversió (recordem-ho), s’hi podrien destinar. Amb pressupost propi o amb ajuda d’altres administracions si sorgís l’oportunitat, el clavegueram de sa Punta està en marxa.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *