Aquesta setmana ha començat l’exposició pública de l’anomenat Avanç de planejament, els treballs previs a partir dels quals redactar un pla general d’ordenació urbana (PGOU) del municipi de Felanitx. També s’ha iniciat el procés de participació ciutadana que du associat.

Es tracta de plantejar els problemes urbanístics i d’ordenació territorial del municipi als quals s’ha de donar resposta. Durant dos mesos, la ciutadania pot expressar les seves inquietuds i ajudar l’equip tècnic redactor a fer-se les preguntes adequades, totes, sense deixar-ne cap. Queda obert el termini per fer suggeriments, ja sigui en forma de preguntes a les quals donar resposta com en forma de proposta. Han de créixer els nuclis urbans? Cap a on? S’ha de pensar on posar una escola nova? Quina edificabilitat ha de tenir el sòl rústic?, i un llarg etcètera de grans qüestions.

Una vegada recollides totes les preguntes i totes les propostes de les persones que hagin volgut participar, l’Ajuntament, tant l’equip polític com l’equip tècnic, hauran de fer una proposta de PGOU, dur-la a Plenària per a la seva aprovació inicial el més ràpidament possible i posar-la a exposició pública. En aquest punt, el que se sotmetrà a exposició pública i a participació ciutadana ja serà una proposta concreta que hauria de respondre a les qüestions plantejades a l’Avanç, una resposta que hauria de tenir el màxim consens possible a nivell polític i social. No s’acabarà aquí el via crucis, ja que caldrà contestar al·legacions, demanar opinió a totes les administracions afectades (Costes, Carreteres, Ministeri de Defensa,…) i efectuar una segona aprovació, anomenada provisional, després de la qual el PGOU s’elevarà al Consell Insular per a la seva aprovació definitiva.

Tant el Bloc per Felanitx com la resta de partits de l’equip de govern estaven, en el 2015, disposats a aprovar les Normes Subsidiàries que a la legislatura anterior va impulsar el PP. Per raons jurídiques i formals alienes a l’Ajuntament, no va ser possible acabar-ne la tramitació. I es va haver de començar de bell nou el procés de dotar Felanitx d’un planejament urbanístic. Quin remei! Com que simultàniament s’han produït canvis a la legislació urbanística, ja no val fer unes normes subsidiàries, s’ha de fer un pla general complet amb plans d’ordenació detallada.

I aquí som. Es vital que Felanitx tengui un PGOU modern i adaptat a les lleis urbanístiques, territorials i ambientals actuals i que compti amb un ampli acord social i polític a fi de garantir estabilitat jurídica, ordenar un creixement moderat i protegir el territori. Des d’aquí convidam tothom a participar-hi, a posar-hi de la seva part per bastir un consens ampli, a fer el possible per arribar a port i per arribar-hi com més aviat millor.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *