La licitació per a la construcció i gestió d’una deixalleria o parc verd a Felanitx ha quedat deserta. No hi ha hagut cap entitat d’inserció social (les úniques que podien presentar-se al concurs) que hagi fet una oferta. En els darrers 20 anys, la fundació Deixalles ha prestat un servei a Felanitx en la línia del que ha de prestar una deixalleria. Per aquest motiu, el Ple de l’Ajuntament va optar per mantenir dins l’àmbit de l’anomenat tercer sector la futura gestió de la deixalleria.

El PP acusa l’equip de govern, molt especialment el Bloc per Felanitx, de mala gestió i de treure a concurs una licitació per 20 anys. Els campions mundials dels fracassos en licitacions (dues vegades als jutjats per les licitacions de les platges amb indemnitzacions que hem pagat entre tots), els campions mundials de no fer res en el tema dels residus no estan legitimats per obrir la boca en aquest tema, però en tot cas el període de la concessió no té res a veure amb el fet que el concurs hagi quedat desert, al contrari, era un estímul d’estabilitat als licitadors. Afegeix el PP que es tracta d’una privatització del servei de deixalleria, com si fins ara hi hagués un servei públic. Voten en contra, però retreuen que encara no estigui operatiu i estan encantats que el concurs hagi quedat desert, en un altra exhibició de coherència i de lleialtat institucional.

Però anem al que interessa a la ciutadania: què ha passat i com es pot reconduir la construcció i la gestió d’una deixalleria? Les condicions econòmiques fixades per l’Ajuntament al futur concessionari impliquen un cert risc empresarial, és clar, es tracta de preus ajustats basats en un detallat estudi econòmic però que cerca defensar els doblers públics i una millora ambiental. El que assegura el benefici del concessionari és una bona taxa de reutilització i de reciclatge de productes. Si no hi ha una bona gestió ambiental, aleshores el marge de benefici econòmic es redueix. Els potencials licitadors han considerat que el risc era excessiu.

Mirin per on, les al·legacions que Macinsular, l’empresa concessionària del Consell Insular per a la gestió dels residus voluminosos i dels residus d’obra, ha presentat a la licitació consideren que la deixalleria de l’Ajuntament de Felanitx no hauria de reutilitzar tant perquè això li lleva residus que li toca gestionar i cobrar.

En les properes setmanes caldrà decidir quina nova orientació es dona al projecte i a la licitació. Les opcions passen per disminuir el risc empresarial del concessionari (augmentant l’aportació municipal per tona de residu entrat a la deixalleria) o donar entrada a l’empresa pura i dura en el concurs amb clàusules socials que garanteixin la participació de les entitats d’inserció social en la gestió o una combinació de les dues coses.

En tot cas, ni el Bloc per Felanitx ni el conjunt de l’equip de govern renunciam a un projecte que consideram estratègic per al municipi a pesar de les dificultats que trobam en el camí o de les crítiques del PP. L’alternativa de no fer res no entra dins la nostra manera de fer política.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *