El PP va fent notes de premsa dient que l’Ajuntament de Felanitx ha tancat l’any 2015 amb un dèficit pressupostari d’1.200.000 euros, suposam que per contaminar l’opinió pública amb mentides i d’aqueixa forma menysprear la gestió de l’actual equip de govern.
Als grups polítics sotasignants ens preocupa que l’actuació política de l’oposició s’hagi de basar en mentides o mitges veritats per aconseguir un rendiment polític amb un tema tan delicat com són les finances municipals, ja que parlam dels diners de tots els felanitxers, cosa que dit sia de pas, no sempre s’ha tengut clar en aquest Ajuntament.
Els ciutadans de Felanitx encara recorden que a l’any 2007 l’equip de govern del PP va incrementar les contribucions (impost sobre béns immobles) un 53%, així com també el mateix any es varen incrementar l’impost de vehicles, plusvàlues, impost de construccions i activitats econòmiques. Per què? Idò perquè a l’any 2007 el govern del PP es va trobar amb la realitat de la seva pròpia gestió durant el període 2003-2007: 1.150.000 euros (quasi 200.000.000 de pessetes) de factures impagades generades per una inexistència de control en les despeses. Gastaven sense mirar prim i, per tapar aquell gran forat, es va optar per la solució fàcil, que els ciutadans se’n fessin càrrec, en lloc de gestionar amb sentit comú la despesa municipal. Es aquesta mala gestió econòmica la que encara avui ens du conseqüències i la que l’actual equip de govern intenta reconduir, baixant els tributs a base de racionalitzar la despesa.
Com a mostra d’això, enguany ja hem baixat la taxa de fems de cases, indústries i comerços no hotelers, i aquest és el camí que ens hem marcat en aquesta legislatura. Per tant, senyors del PP no diguin que l’actual equip de govern pretén pujar els imposts: no estam a l’Ajuntament per fer la seva política, a nosaltres els diners públics ens mereixen molt de respecte, són de tots, i la seva gestió comporta una gran responsabilitat que intentarem no defraudar. El PP sol dir que han deixat un ajuntament econòmicament sanejat. Es deuen referir que a partir de l’augment dels imposts del 2008 es varen veure obligats a corregir parcialment el desastre que ells mateixos havien causat.
L’Ajuntament no té dèficit, i no ho deim nosaltres, ho diu l’informe d’Intervenció núm. 84/2016 que consta a l’expedient de Liquidació del Pressupost del 2015, a la seva pàgina 4, diu que el resultat pressupostari de l’any 2015 ha estat de 2.348.834,75 € en positiu, i a la pàgina 5 diu que el superàvit de l’Ajuntament és de 3.710.016,83 € en positiu, i diu també a la mateixa pàgina que aquest superàvit “és la quantitat que queda a disposició de la Corporació per a aplicar al pressupost de 2016 (…)”.
Ara bé, aquests imports, que anirien molt bé per invertir immediatament al municipi, no es poden disposar degut al fet que la Llei d’estabilitat pressupostària del Sr. Montoro, ministre del PP, impedeix els Ajuntaments invertir el superàvit si el resultat d’una fórmula que estableix aquesta Llei no dóna positiu. I aquest és el cas, el resultat d’aquesta fórmula és de menys 1.229.199 € i per aquest motiu no es pot aplicar el superàvit a aquest exercici de 2016. I si els senyors del PP volen saber per què dóna aquest resultat els direm que bàsicament és pels 3.970.248€ que varen gastar amb inversions (moltes asfaltades, necessàries o no) en els primers sis mesos del 2015, molt més del que el Sr. Montoro i la seva Llei aconsellaven.
Amb el control de la despesa, només dir que aquest Ajuntament ha posat en funcionament un sistema informàtic i organitzatiu, per tal que, en primer lloc, qualsevol proposta de despesa quedi enregistrada des del primer moment a la comptabilitat municipal i així evitar que es superi la partida que inicialment s’ha previst al Pressupost municipal i, en segon lloc, que l’import de les despeses a realitzar tenguin una relació qualitat/preu adequada.
El PP es fixa en si l’Ajuntament ha comprat un arbre de Nadal de 7.000 euros (el qual per cert pot durar molts d’anys i ha estat molt ben valorat per ciutadans i comerciants), o en l’import de les pedres que s’han emprat a distints llocs de Portocolom per frenar l’avanç de l’aparcament de vehicles dins espais naturals. Però curiosament, no s’havien adonat que pagaven 26.000 euros anuals de més a l’enllumenat públic per no tenir les potències contractades actualitzades, o 12.000 euros anuals de penalització per anomalies en la potència contractada al camp de futbol de S’Horta, o 7.030 euros anuals de més que pagaven a l’empresa adjudicatària del servei d’una Unitat de Treball Social a Portocolom, etc.
En definitiva, no sabem si per ignorància, mala fe o per ambdues causes, el PP segueix una línia d’acusacions sense fonament contra l’actual equip de govern i això ens preocupa. Estan en el seu dret de manifestar el que creguin oportú, però és lamentable que aquests siguin els fonaments de la seva actuació com a oposició a l’equip de govern. Ens podem equivocar, segurament ens equivocarem, però la gestió dels diners públics es procurarà realitzar amb eficiència, eficàcia, sentit comú i honradesa.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *