L’aplicació estricta de l’anomenada llei Montoro sobre el control de la despesa de les administracions públiques obliga l’equip de govern de l’Ajuntament de Felanitx a redistribuir les inversions previstes per als anys 2016 i 2017. Per ajustar-nos a aquesta llei, els 900.000 euros de superàvit acumulat des del 2014 no es poden gastar dins el 2016, sinó que han de passar al 2017. El lícit excés d’inversió de l’equip de govern del PP dins el 2015 (3,97 milions d’euros) afegit a uns menors ingressos procedents del Govern en la recaptació de tributs (els quals no es normalitzaran fins al 2017), converteixen el superàvit en no invertible dins enguany.

A pesar de comptar amb un estalvi acumulat de 2,91 milions d’euros, un enorme marge per a l’endeutament, liquiditat per pagar proveïdors a un mes de presentar la factura i, en general, amb una bona salut econòmica, el compliment estricte del control de la despesa municipal obliga l’equip de govern a regular les inversions de manera diferent a la planificada.

En el 2016, es mantindran la majoria de les inversions previstes, ja que el finançament associat a aquestes inversions (ingressos per legalitzacions d’immobles dins sòl rústic o per ampliacions d’hotels, alguns restes de partides i la pròpia previsió pressupostària) està a disposició de l’equip de govern.

Emperò, la mateixa llei Montoro que ara impedeix gastar uns doblers que són a caixa, els deixarà disponibles en els exercicis següents, ja que les premisses que s’han donat perquè aquests doblers no es puguin emprar enguany, ja no es donaran. En els anys 2017 i 2018, l’Ajuntament comptarà amb importants partides destinades a la inversió per dur endavant els principals projectes del pacte de govern. Per exemple, el conveni que l’Ajuntament signarà amb Govern i Consell per reobrir l’Hospici contemplarà la major part de l’aportació municipal en el 2017, entre d’altres.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *