A la plenària de dilluns passat es demostrà quina és la forma d’actuar del PP. Només mira per a ell. Deu ser per això que ja comença a tenir discrepàncies dins el seu entorn, dimissions dins la junta directiva, crits entre regidors, funcionaris descontents…

El Bloc per Felanitx ja havia demanat altres vegades que l’Ajuntament de Felanitx s’adaptés a la categoria que li pertanyia, es a dir de primera a segona, però el que no ens ha agradat és la manera com s’ha fet. Tots els arguments que ens han donat: baixada de població i del pressupost municipal, disminució del nombre de funcionaris, disminució de places hoteleres són mentida. El PP, per avalar aquesta argumentació, ha fet un estudi dels darrers cinc anys quan realment s’hauria d’haver fet des de l’any 2001, quan l’Ajuntament de Felanitx adquirí la categoria de primera. Si és miren aquests darrers 13 anys tots els arguments que donen són falsos i si es miren els darrers 5 anys, com ells han fet, també.

Tot ens fa pensar que és una manipulació per treure’s del damunt la interventora, que fa molt bé la seva feina i els hi redacta informes negatius de les seves actuacions, i això no els hi agrada. Fins al punt que han estat capaços de dir “que no beneficia la bona organització i funcionament tant del departament d’intervenció com la secretaria”. Ara suposem que entrarà en el seu lloc un interventor més afí a la seva política. Un, dels molts informes negatius redactat per la interventora, explica que la llei que regula les hisendes locals prohibeix contreure obligacions que no siguin del propi exercici pressupostari, es a dir del mateix any, i per tant no poden pagar un curset al secretari, tres anys mes tard, de 2.900€ i mes tenint en compte que al 2011 ja li havia denegat la mateixa Junta de Govern formada per ells mateixos. Sabem que a altres funcionaris els hi han denegat pagar les despeses del cursets. Això és fer parts i quarts. Els hi vam demanar que ja que l’ajuntament baixaria de categoria, els sous del secretari i el nou interventor també s’adequarien a la nova categoria però ens van dir que això no tenia res a veure, es a dir que l’ajuntament baixarà de categoria però els sous no.

Un altre tema calent, és el concurs per a la gestió integral i explotació de les platges del nostre municipi. L’any passat ja vam haver de pagar una multa considerable, que en principi havia de ser d’uns 273.000€ i va acabar en 186.000€ per haver adjudicat de forma irregular la platja de Cala Marçal i ara hem de pagar uns interessos pel mateix concepte de 16.400€ aproximadament. En teoria aquests interessos els hem de recuperar, però per ara el que es segur és que els hem de pagar, si les recuperarem o no ja ho veurem.

Ara tornem a licitar el concurs per a l’explotació de les platges, i s’ha tramitat d’urgència per la qual cosa s’ha de donar per llei un termini de 10 dies per presentar les ofertes. Degut a que la publicació de l’anunci va caure en dissabte a l’ajuntament no varem poder penjar el plec de prescripcions fins al dilluns donant un termini real de només 8 dies per la presentació d’ofertes enlloc dels 10 corresponents. Enlloc de declarar nul el procediment, que hauria estat el mes convenient, i tornar a començar, el que van fer és donar 2 dies mes per així complir el termini un cop s’havia acabat el primer i quan tots els licitadors havien lliurat les seves ofertes. Això ha suposat un anar i venir d’ofertes i licitadors emprenyats. Aquesta actuació del nostre ajuntament, és com a mínim interpretable, això vol dir que si un licitador vol impugnar aquest procediment hi ha la possibilitat de que un jutge li doni la raó i ja hi tornarem a ser, veient els imports dels lots licitats la quantia de la multa pot ser sucosa.

Finalment volem dir-vos que ens vàrem interessar per l’aigua de Portocolom, i la resposta del batle va ser que ara l’empresa que ha de dur a terme les obres per portar aigua potable, EDAMSA, no troba finançament por poder realitzar les obres i tenint en compte que aquestes, com a mínim, duraran quatre mesos, aquest estiu seguirem sense aigua potable. Una mentida més del PP. Això pot esser més llarg que les Normes Subsidiàries.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *