El Bloc per Felanitx al setmanari de dia 4 de gener denunciàrem que l’Ajuntament tenia de forma il·legal les set places d’aparcament de l’ORA del carrer Nuno Sanç, ja que no figurava aquest carrer al pla aprovat en el 2008 i publicat posteriorment al BOIB. Per tant havia cobrat tots aquests anys, de forma irregular, als felanitxers.
Posteriorment, també aquest setmanari el dia 25 de gener, informava de què el regidor de Circulació, el Sr. Roig, els havia fet arribar un plànol del centre on constaven grafiades aquestes places de l’ORA. El que no indicava el Sr. Roig eren els carrers que constaven al sector 3: places de la Font de Santa Margalida i d’Espanya, i carrers Major, 31 de març, Rei Jaume I i Son Morei. No feia menció en cap moment del carrer Nuno Sanç.
Ara es veu que ens donen la raó perquè a rel d’aquesta denúncia han decidit modificar els carrers afectats per la zona blava ja que “s’ha posat de manifest la manca de rigor a l’hora de definir quines zones i quins carrers estan afectats per la zona blava”.
Per tot això ara al sector 3 hi figuren: places de la Font de Santa Margalida i d’Espanya, i carrers Major, 31 de Març, Nuno Sanç, Rei Jaume I i Son Morei.
Públicament no diran que estaven equivocats ni remetran aquest acord a aquest setmanari perquè ho publiqui perquè veuran que havien mostrat el llautó.
I per cert, què en feim de tots els estacionaments i sancions cobrades de forma irregular per aquest Ajuntament? Els tornaran els doblers als ciutadans? Suposam que cercaran excuses per no fer-ho.
I xerrant del Sr. Roig i de finances de l’Ajuntament. Ara pregonen als quatre vents que el resultat de la liquidació del pressupost va donar com a resultat 3.200.000€ de superàvit. Que d’aquests s’ha de descomptar el 1.000.000€ que ara es volen retornar del Pla d’Ajustos aprovat al maig de l’any passat. Aquest milió era el famós crèdit d’en Rajoy que els Ajuntaments varen poder sol·licitar per poder pagar als proveïdors ja que no tenien efectiu. El Govern Autonòmic no els pagava el que els devia. Per tant realment quedaran uns 2.200.000€. Fins aquí clar, però el que no diu, altre cop el Sr. Roig, és que d’aquests doblers hi ha 386.000€ que provenen de la paga extra de desembre que es va suprimir als funcionaris de l’Ajuntament per ordre del PP. Si amb aquests doblers es vol fer el clavegueram de la Punta o asfaltar més carrers, estaria bé posar una placa en agraïment als funcionaris que amb la seva paga de Nadal varen subvencionar les obres.

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *