A la passada plenària el Bloc per Felanitx va proposar tres mocions:

La primera sol·licitava la creació d’una comissió municipal formada per representants de tots els grups municipals que emetés un dictamen sobre els incidents del dia de Sant Agustí amb la finalitat de millorar el servei de la Policia Local en el futur i, si n'era el cas, determinar les responsabilitats de la seva actuació. Com que aquesta moció fou presentada a la comissió informativa, es va dur a plenària però l'equip de Govern es va estendre i per tant fou rebutjada. Al PP no li interessa aclarir els fets.

La segona el Bloc volia que el Ple acordàs manifestar el rebuig a les accions que el Govern Balear vol dur a terme i que posen en perill per una part el sistema d'immersió lingüística als centres educatius de les Illes Balears i per l'altre possibiliten la separació dels nostres infants per raons lingüístiques. Sense tenir en compte que l'actual model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri que viu el català, en diferents àmbits socials i culturals, alhora que s'ha demostrat eficaç en l'acollida i la inclusió social dels nouvinguts, tot contribuint a mantenir la cohesió social de les nostres ciutats i pobles. Aquesta moció sols no va passar la urgència i per tant el PP va decidir que ni tan sols s'havia de discutit. Ara ja tenim ben clar quina és la política lingüística del PP de Felanitx. Totalment en contra de la nostra llengua.

La tercera moció instava al govern de l’Estat a complir lleialment el Conveni Ferroviari signat l’any 2008 i instava el Govern de les Illes Balears a exhaurir totes les vies, jurídiques i polítiques, per exigir el compliment del conveni, sense renunciar en absolut al seu complet desenvolupament. També sol·licitava que el Govern de les Illes Balears continuàs amb les obres i projectes de reobertura de la línia ferroviària entre Manacor i Artà. Tampoc no interessà a l'equip de govern i tampoc votaren a favor de la urgència.

De les tres mocions que presentàrem el Bloc per Felanitx i les dues dels socialistes cap fou votada favorablement per l'equip de govern. Aquest és el tarannà d'un partit en majoria absoluta: no escoltar l'oposició. I així anam!

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *