ANY 2011

192302650812636

El Bloc per Felanitx ja va començar aquesta legislatura denunciant la reducció del nombre de plenàries de 10 a 8, ja que d’aquesta manera reduïa la capacitat de l’oposició per presentar propostes i formular preguntes. A més el PP va deixar la plenària al mínim de les seves competències i va passar quasi totes les atribucions a les Juntes de Govern.

A l’estiu del 2011 es va aprovar la proposta del Bloc que instava a Ports de les Illes Balears a redactar el Pla Director juntament amb una comissió formada per totes les forces polítiques del municipi. També demanàrem que Ports regulàs el fondeig d’embarcacions a la badia de Portocolom.

210253985684169

El mateix estiu, juntament amb el Psoe, demanàrem l’eliminació de la repartició indiscriminada d’invitacions de les Verbenes per part de l’equip de Govern. Evidentment la moció no prosperà. Posteriorment el Bloc va sortejar les entrades que l’equip de govern va regalar als nostres tres regidors entre els felanitxers.
Per les festes de Sant Agustí, i fruit dels aldarulls que es varen produir, el Bloc va demanar la creació d’una comissió per analitzar l’actuació policial. La resposta del PP fou convertir la festa de Sant Agustí amb un judici. A més ha convertit cada any la sortida de l’ofici del Convent amb un estat policial.

233796449996589

Pel setembre el Bloc va organitzar la I Trobada de Candidatures Locals i Independents de Mallorca, per millorar el contacte entre els diferents projectes i compartir experiències.

En el mateix any denunciàrem que un 15% dels comptadors d’aigua de Felanitx donaven lectura zero i per tant demanàrem que els renovassin.

Pel novembre ens oposàrem a la decisió del PP d’aturar l’expedient d’expropiació del Castell. Fins aquell moment el propietari no havia duit a terme cap actuació sobre el Castell i havia deixat que la fortificació es deteriorés.

Al mateix mes l’Ajuntament aprovava una moció del Bloc reclamant a l’Estat la negativa a pagar els 507.934€ que aquest ens reclamava per la bestreta del 2009.

Ens adherirem a la manifestació a Portocolom en contra de la instal·lació de nous pantalans i infraestructures al Port. La pressió popular fou importantíssima perquè el Club Nàutic i el PP reculassin en les seves idees.

Pel desembre el Bloc organitzà una Jornada Boletaire que fou un èxit de participació.

Jornada boletaire

També, juntament amb el Psoe, demanàrem un plenari extraordinari per retirar de Fiscalia els incidents de Sant Agustí.

I per acabar l’any, l’Ajuntament aprovà una moció del Bloc per fomentar la participació ciutadanaS’aprovà que les convocatòries de les plenàries es fessin als mitjans escrits felanitxers i a la plana web, que s’enregistrassin les plenàries i s’oferissin per Internet, i que s’oferís a la plana web les actes de les plenàries. Desgraciadament, tot i que el PP ho aprovà, no s’ha duit a terme.


ANY 2012

Començàrem el 2012 demanant una modificació de la regulació hipotecària que inclogués la figura de la dació en pagament i que els milers de pisos buits que estaven acumulant les entitats financeres com a conseqüència d’aquests embargaments, fossin posats immediatament a disposició de les famílies desnonades i sense recursos en règim de lloguer social. La proposta fou acceptada per tots els grups.

Pel febrer demanàrem l’arxivament de la iniciativa de Ports de les Illes que volia ampliar el nombre d’amarraments de fondeig i instal·lar dos nous pantalans a Portocolom. També sol·licitàrem que l’actual percentatge d’amarraments de Ports fossin destinats en un 95% a embarcacions locals. La moció no prosperà per la negativa del PP.

El Bloc, pel març, organitzà la presentació del llibre “De la foscor a l’esperança” de Miquel Rosselló.

A la primavera, el Bloc s’adhereix a la manifestació “Salvem Portocolom” en contra de l’ampliació d’amarraments de Portocolom.

394186600624239

A l’abril demanàrem que s’aturassin les intervencions que es feien al Castell de Santueri, ja que el propietari realitzava les obres sense tenir el permís de la Comissió de Patrimoni.

Pel maig, presentàrem una moció, que no prosperà, sol·licitant que el Consell de Mallorca consensuàs les propostes sobre el tractament de residus amb els ajuntaments i que en cas que es plantejassin noves tarifacions o taxes que aquestes s’articulassin en funció de la quantitat de residus generats per cada població.

El mateix mes, juntament amb el Psoe, demanàrem un Ple extraordinari per aclarir l’extracció il·legal d’arena de Cala Marçal. El silenci fou la resposta dels regidors implicats del PP.

A l’estiu sol·licitàrem una reunió amb Gestur (empresa constructora del polígon) per tal de què aquesta empresa construís al Polígon de Felanitx naus industrials compartides perquè els petits empresaris poguessin traslladar-s’hi. La proposta no fructificà. Gestur no volia invertir-hi.

També al juny, vist que l’equip de govern no ens aclaria el tema de l’extracció d’arena de Cala Marçal, decidim denunciar-ho a la Guàrdia Civil.

A finals del mateix mes, el Bloc organitza una conferència de Jaume Bonet de “Jubilats per Mallorca”.

A l’agost, juntament amb la resta de partits, aprovam el rebuig al projecte d’una piscifactoria a Portocolom.

197721783604056

Fruit de l’incendi que vàrem patir a Sant Salvador, al mateix ple s’aprova una moció del Bloc per instar a la Conselleria d’Agricultura Medi Ambient i Territori a augmentar la dotació antiincendis als nostres espais naturals.

En canvi es rebutja una proposta per crear una comissió encarregada de redactar el ple de condicions de la recollida selectiva dels Residus Sòlids i Urbans formada pels distints col·lectius implicats.

També al mateix mes, el Bloc organitza la presentació del llibre “La Hora de los grandes filántropos” del pacifista Joan Carrero.

A l’octubre presentàrem mesures per posar solució al greu problema dels abocaments il·legals de residus al terme, però el PP no ho va considerar prou important.

També denunciam que el PP des del 2003 ha aprovat 154 expedients de demolició i no n’ha executat cap, incomplint així els acords de plenària, tot un delicte. Així i tot, a dia d’avui el PP segueix actuant igual davant aquesta irregularitat.

Dia 13 d’octubre, en una assemblea oberta a tota la ciutadania, el Bloc per Felanitx es constitueix com a partit polític.

Al novembre s’aprovà una moció del Bloc que instava al departament de bombers del Consell de Mallorca a mantenir el servei obert del parc de Bombers de Felanitx.

En el mateix ple es denegà una moció presentada per tots els partits de l’oposició que instava al Govern de les Illes Balears a deixar de cobrar el tribut del cèntim sanitari amb data 1 de desembre de 2012.

En canvi s’aprovà una altra moció, també presentada inicialment pels grups de l’oposició, que demanava que la dieta corresponent a la plenària ordinària celebrada dia 5 de novembre de 2012 s’abonàs en la seva totalitat a Aproscom i Estel de Llevant.

El Bloc per Felanitx dóna suport a les tancades organitzades per la plataforma Crida en contra de les retallades del PP en educació.

Foto propietat de Diario de Mallorca
Foto propietat de Diario de Mallorca

A final d’any instam al Parlament de les Illes Balears a que modifiqui els pressupostos de l’Ibanat perquè es respectin i es mantinguin les mateixes plantilles de 2012. La moció no prosperà.

També sol·licitam que l’Ajuntament de Felanitx rebutgi els pressuposts de l’Estat per l’any 2013 per tal de garantir que les Illes Balears comptin amb el pressupost que li pertoca, però el PP no volia defensar els interessos dels ciutadans i votà en contra.
Finalment denunciàrem el cobrament de manera il·legal de l’ORA d’alguns estacionaments del carrer Nunyo Sanç.


ANY 2013

Començàrem l’any presentant una esmena als pressuposts del 2013 per tal de què es dotàs una partida de 80.000€ per dedicar-la a una subvenció per rehabilitat les cases del casc antic de Felanitx. Alhora que servia per reformar les cases degrades del centre també era una manera de crear llocs de feina relacionats en la construcció. Tot i que el PP acceptà la proposta, aquesta desgraciadament no es va dur a terme fins a finals del 2014 i amb un àmbit d’actuació molt més gros del que nosaltres volíem. De tal manera que l’objectiu principal, que era revitalitzar el centre, havia desaparegut.

Al febrer el Bloc i el Psoe prenem la decisió d’assistir com a públic a la plenària com a protesta per la falta d’inoperància del PP i del menyspreu cap a l’oposició. Darrerament les plenàries eren buides de continguts.

Al mateix mes publicam en aquest setmanari els sous de tots els regidors de l’Ajuntament.

Al març posam en marxa la campanya “Conversam..” per tal de tenir un contacte més directe amb la gent. Ens reunim amb els ciutadans de Son Mesquida, S’Horta, Es Carritxó, Son Valls, Son Negre, Cas Concos, Portocolom i Felanitx. Així demostram que el Bloc no és un partit tradicional que només s’acosta a la gent quan hi ha eleccions.

199814400061461

A l’abril sol·licitam que l’Ajuntament s’adhereixi a la Xarxa Ramon Llull, que l’aparcament dels baixos del Mercat Municipal també pugui esser usat pels clients de la resta de comerços del centre de Felanitx i que ‘Ajuntament de Felanitx elabori un Pla Especial del Castell de Santueri on hi quedi palès les exigències del consistori. Cap de les tres propostes foren aprovades pel PP.

Al maig presentam una sèrie d’al·legacions contra la instal·lació de la piscifactoria a Portocolom.

Al juny s’aprova una moció del Bloc per instar al Consell de Mallorca a què faci complir la Llei del Patrimoni Històric i insti al propietari a conservar i mantenir de forma adequada l’edifici del Sindicat. Si el propietari incomplia les directrius del Consell de Mallorca, havia de fer ús de l’Article 33 i començar el procés d’expropiació de l’immoble.

Dia 25 de juliol el Ple del Consell aprova la mateixa moció del Bloc a instància del grup MES.

781405641902331

També tots els grups de l’Ajuntament tornam aprovar una altra moció en contra de la Piscifactoria de Portocolom.

Al juliol sol·licitam que abans d’establir les condicions del nou contracte de recollida de fems, s’escoltin les associacions ciutadanes perquè tenguin ocasió d’opinar. La mesura no és tinguda en compte pel PP.

A finals d’agost criticam el desplegament policial a la sortida de les autoritats de l’ofici del Convent el dia de Sant Agustí. El Bloc no assisteix a l’ofici com a protesta.

A l’octubre s’aprova una moció nostra per tal de què es convocàs un procés de participació ciutadana sobre les verbenes. Però el PP no ho tirà endavant.

També al mateix ple, i juntament amb el PI, presentàrem una proposta perquè la Conselleria d’Educació destinàs els imports descomptats dels sous dels mestres de les escoles de Felanitx, amb motiu de la vaga, al manteniment i adquisició de recursos i materials per als mateixos centres. Fou aprovada per unanimitat.

Públic molest -Finalment també s’arribà a una proposta consensuada entre tots els partits en contra del TIL. Però així i tot, el nostre batle no defensà els interessos dels Felanitxers a Ciutat.

Pel novembre criticam que l’equip de govern, tot i tenir una partida de 160.000€ al pressupost per destinar-ho a l’Hospici, no l’executa. La falta d’iniciativa per resoldre el tema és total i absolut.

També, al mateix mes, sol·licitam la retirada de la polèmica Llei de Símbols. El PP hi vota en contra.

Al desembre, reprovam el batle per la seva actitud i posicionament a l’Assemblea de batles a favor del TIL i en contra de la moció aprovada per l’Ajuntament el mes anterior.

IMG_3081

També s’aprova per unanimitat, una proposta del Bloc per instar al Parlament de les Illes Balears a l’elaborar d’una proposta d’abolició de les figures de l’alou.

Finalment aquest setmanari es fa ressò de què vuit empreses estan interessades en la idea del Bloc de construir naus compartides al Polígon, però ni Gestur ni el PP duen endavant la proposta.


 

ANY 2014

A començament d’any criticam la falta d’iniciativa per part de l’equip de govern, ja que no han fomentat cap mesurar per crear llocs de feina, ni potenciar la indústria, ni el polígon, ni han solucionat el tema de l’Hospici.

Al febrer es rebutja una moció del Bloc per declarar la senyera com a símbol oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i declarar el suport municipal a les manifestacions simbòliques aprovades pels centres escolars del municipi.

També al mateix mes els mitjans es fan ressò de l’interès del pintor Miquel Barceló pel Sindicat. El Bloc dóna suport a la iniciativa del pintor però no està a favor de la compra de l’immoble per quatre milions d’euros.

Pel març el Bloc organitza una torrada per fomentar la participació ciutadana dins la política municipal.

692207094155520

A l’abril ens oposam a la baixada de categoria del municipi de primera a segona per ser una maniobra del PP per fer fora la interventora.

També al mateix mes, ens abstenim en l’aprovació provisional de les Normes Subsidiàries. Per una part estam en contra de la falta de consens per elaborar-les però per altre part consideram que Felanitx necessita urgentment una normativa urbanística.

Finalment també assistim a una reunió amb la plataforma Pus Esteses i els hi oferim el nostre suport tant polític com econòmic. Al maig, juntament amb la resta de partits, ens oposam al projecte d’una nova línia d’alta tensió entre Manacor i Portocolom.

També denunciam les irregularitats en l’adjudicació dels serveis de platges del terme.

Al mateix mes denunciam irregularitats a la Policia Local en la desaparició de cotxes del dipòsit de la policia.

Al juliol, tornam denunciar l’aparcament sense control de les autocaravanes a les zones protegides d’ANEI a s’Algar i el Babo, així com el descontrol que hi ha en el fondeig il·legal davant la reserva de posidònia de l’Arenal de Portocolom.

També ens oposam a la pujada de tarifes que vol fer l’empresa Edamsa abans de tenir aigua potable al Port.

Ens adherim a la manifestació de l’associació de Veïns de Portocolom per demanar aigua potable.

A l’agost votam a favor de nombrar fill predilecte a l’arquitecte Guillem Sagrera.

Al setembre denunciam que més de la meitat de les platges de Felanitx no compleixen amb el plec de condicions. Hi ha discrepàncies entre informes de la policia i dels tècnics municipals.
A finals d’estiu tornam denunciar l’estat policial del dia de Sant Agustí.

Dia 13 de setembre el Bloc celebra la seva segona assemblea. Aprovam la incorporació del Bloc per Felanitx dins MES per Mallorca.

788086851234210

El 27 de setembre el Bloc s’incorpora oficialment dins MES per Mallorca.

També al mateix mes tornam demanar que el Consell obligui al propietari del Sindicat a conservar l’edifici o bé que l’expropii.

A l’octubre presentam una moció per instar al Govern a complir les sentències del TIL i una altra en contra de la modificació de la Llei Orgànica de Règim Electoral General sense un consens de tots els partits polítics, però el PP vota en contra de les dues.

També denunciam el mal esta dels quadres elèctrics en l’enllumenat públic. Posteriorment Indústria, a rel d’una denúncia del Bloc, obliga a l’Ajuntament a adequar-los.

Al novembre sol·licitàrem una revisió dels valors cadastrals per rebaixar la brutal pujada que feu el PP al 2008, però el PP no ho acceptà.

També en aquest mes es sap que Fiscalia investiga les irregularitats en la concessió de platges, com ja havia denunciat el Bloc.

Finalment dia 15 de novembre MES per Mallorca celebra unes primàries per elegir les llistes de les properes eleccions. El Bloc per Felanitx hi participa.

I a finals d’any el Bloc insta a l’Ajuntament a procedir a la inscripció en el Registre de la Propietat de tota infracció urbanística detectada per així poder protegir als felanitxers que realitzin alguna transacció immobiliària. Però tampoc no va anar bé al PP.

Per acabar l’any, el Bloc es tornà abstindre en la votació de la resolució de les al·legacions a les Normes Subsidiàries, tot i que va ser l’únic partit de l’oposició que va presentar al·legacions.


 

ANY 2015

Començam l’any anunciant que el nostre regidor a l’Ajuntament i cap de l’oposició, Joan Xamena, tornarà encapçalar la llista del Bloc per a les properes eleccions.

Al febrer ens abstenim alhora de decidir què l’Ajuntament bonifiqui amb un 95% l’impost de construcció de la nova conducció d’aigua potable al Port. Per una part estam a favor de què es dugui a terme com més prest l’obra però per l’altre trobam que una empresa que ha cobrat de forma irregular tants d’anys aigua potable quan no era, no cal que tengui més favoritisme per part de l’Ajuntament.

Dia 12, MES per Mallorca dur a aprovació al Consell de Mallorca, a proposta del Bloc per Felanitx, una moció per iniciar el procés d’expropiació del Sindicat per incompliment de la Llei de Patrimoni per part del propietari. El PP vota encontra, el PSOE s’absté i MES vota a favor. La moció no prosperà.

Començam a fer feina per les properes eleccions. MES ens dóna suport logístic. També criticam les obres en to electoralista que es duen a terme a Felanitx uns quants mesos abans de les eleccions.

Ens oposam a la privatització del Far de Portocolom i participam de la manifestació que es dur a terme. També, juntament amb el PSOE, sol·licitam un ple extraordinari per demanar l’ús i gestió del far cap a l’Ajuntament. El PP vota en contra, està d’acord amb la privatització.

IMG_20150327_080609

Dia 7 de març celebram una Assemblea Ciutadana a l’Escola de Música amb idees per millorar el municipi. I dia 21, presentam i ratificam la llista i el programa electoral en una Assemblea Extraordinària.


IMG_20150307_194145

Al ple de l’abril presentam dues mocions. La primera és per donar suport als actes en ocasió del Tricentenari de la Guerra de Successió i del Decret de Nova Planta però el PP considerà que no era important i ni tan sols votaren la urgència. I en la segona, que fou aprovada per unanimitat, instam al Govern de les Illes Balears a garantir l’arribada de tots els canals públics en llengua catalana (canal 3/24 i Canal 33/Super3) a través de la TDT. També denunciàrem al regidor de la Policia Local, les possibles irregularitats comeses per un agent, cobrant de forma il·legal la retirada de vehicles donats de baixa.

IMG_20150330_194314

En resum, en aquesta legislatura hem presentat 48 mocions ja bé de forma individual o consensuada amb altres partits, dels quals sols 18 han estat aprovades pel PP. I també hem formulat prop de 200 preguntes a l’equip de govern.

I per altre part hem informat a la ciutadania de la millor manera que hem sabut amb quasi 150 columnes en el setmanari “Felanitx” (essent el partit que més col·laboracions ha presentat) i altre tant als altres mitjans de comunicació. També hem informat a través de les Xarxes Socials com Facebook o Twitter.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *