A la darrera plenària, i com a alternativa a la pujada d’impostos, el Bloc per Felanitx va proposar qualcunes d’aquestes mesures;

1.     Gratificar les hores extres del funcionariat a canvi d’hores o dies lliures, sense compensació econòmica. L’Ajuntament té previst abonar dins el 2011 uns 110.000€ en concepte d’hores extres.

2.     Canviar o arreglar els comptadors d’aigua que no es trobin en bones condicions de funcionament. Hi ha uns 600 comptadors d’aigua que no funcionen, suposant una manca d’ingressos anuals estimats d’uns 75.000€.

3.     El sistema de gestió i notificació de tributs de l’Ajuntament de Felanitx està cedit a una empresa de Palma sense que el contracte hagi estat licitat, i que costa al municipi uns 360.000€ anuals. Aquesta funció la podrien fer funcionaris de l’Ajuntament a un preu significativament més reduït.

4.     Fer una auditoria energètica completa del municipi per tal de racionalitzar les despeses i detectar els punts negres de consum, així com fer-ne una altra de serveis de tot el personal de l’ajuntament, redistribuir tasques, control del combustible…

5.     Actualment els funcionaris de l’Ajuntament de Felanitx disposen d’un conveni amb el mateix Ajuntament pel qual se’ls paguen els medicaments que requereixen de les farmàcies, despeses oftalmològiques, odontològiques i tenen la cobertura d’una assegurança mèdica privada. Aquests conceptes suposen al municipi milers d'euros anuals i són uns privilegis que a dia d'avui consideram que no són assumibles.


 La resposta més habitual va ser “ho estudiarem”, però inclús va haver-hi lloc per un “això és massa feina”. Idò bé, encara que amb una mica de perplexitat, seguirem fent propostes en clau positiva, seguirem insistint en aportar idees que suposin un benefici pel municipi, no ens cansarem d'intentar-ho, i per això, igual que ho hem fet en aquesta ocasió, estam treballant per presentar un paquet de mesures econòmiques que sobretot afecti als aturats i a les petites i mitjanes empreses, les ja instaurades i les de nova implantació.

No ens importarà que el govern se les faci seves, no volem publicitat, només volem que obri els ulls d’una vegada i reaccioni. No podem ajudar si no es deixen ajudar.

Ara per ara, el poble no necessita polítics ni ideòlegs, sinó dedicació i constància, i per això els del Bloc per Felanitx, perquè creiem en la societat i perquè som el poble, ens volem encomanar a ells, al municipi de Felanitx. Necessitam que la gent participi i ens ajudi a crear un municipi més just.

Ens voleu ajudar?

correu@blocperfelanitx.cat

Bloc per Felanitx General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *