1. Un compromís per Felanitx de rigor i control pressupostari, d’austeritat i d’eliminació de despesa innecessària. Felanitx necessita un pressupost realista, adaptat a la crisi i que no augmenti imposts.
  2. Un compromís per Felanitx de gestió política moderna, d’eficiència, d’administració local d’acord a les noves exigències ciutadanes i d’inversions que redueixen despesa corrent en lloc de crear-ne.
  3. Un compromís per Felanitx de servei públic, de valors progressistes, de transparència, de participació ciutadana i sense amiguismes. Amb iniciatives que ens retornin l’autoestima com a poble.
  4. Un compromís per Felanitx d’urbanisme racional, sostenible, que prioritzi la rehabilitació i que no ens dugui a una nova crisi. Aprovació urgent de les Normes Subsidiàries i control de les infraccions.
  5. Un compromís per Felanitx d’economia productiva i diversificada, de turisme, de comerç, d’agricultura, de pesca, de serveis, d’indústria local, d’innovació i d’impuls als que generen llocs de feina.
  6. Un compromís per Felanitx de revitalització urbanística, comercial i social del centre de Felanitx, amb un anell d’aparcaments i la reducció de trànsit al centre. Pla Integral de Rehabilitació del centre de Felanitx.
  7. Un compromís per Felanitx, Portocolom, S’Horta, Cala Ferrera, Cas Concos, Es Carritxó, Son Valls, Son Mesquida, els camis, els torrents, les cales, els puigs i cada pam del municipi.
  8. Un compromís per Felanitx amb les polítiques socials, l’esport, l’educació, la cultura, la llengua catalana, la diversitat i la seguretat ciutadana. Creació de places de centre de dia i de residència per a persones majors.
  9. Un compromís per Felanitx de neteja i cura del medi ambient, amb servei de deixalleria, recollida de residus orgànics i de millora de la qualitat de l’aigua a tots els nuclis.
  10. Un compromís per Felanitx amb la consecució dels grans reptes: l’Hospici, Es Sindicat, el Castell de Santueri, l’Auditori, la plaça de toros, tren, litoral de Portocolom, etc.