Un poble on s’hi pugui viure
1. Planificació, transparència de les decisions municipals i participació ciutadana.
2. Creació d’un Consell Econòmic, Social i Ecològic de Felanitx.
3. Juntes veïnals per a S’Horta, Cas Concos i Portocolom.
4. Replantejament de les festes de Felanitx en el si d’una comissió municipal.
5. Diàleg actiu amb els immigrants. Pla de convivència i interculturalitat.
6. Aplicació dels projectes de l’Agenda Local 21. Impuls a la ràdio municipal.
7. Mesures valentes per resoldre el caos del trànsit dins Felanitx (voravies en condicions, carril bici, anell d’aparcaments públics, etc.).
8. A favor del transport públic i del retorn del tren.
9. Implantació de noves tecnologies a la gestió municipal.

Un Ajuntament que funcioni sense tudar els doblers de tots
10. Major control i rigor pressupostari en els ingressos i en les despeses.
11. No incrementar la pressió fiscal. Fer que tothom pagui.
12. Racionalitzar la despesa corrent.
13. Adaptació del pressupost a la realitat de la crisi econòmica (abolició de despeses innecessàries).
14. Destinar les inversions a reduir la despesa corrent, no a crear-ne.
15. Promoció de l’economia productiva (comerç, turisme, serveis, agricultura, etc.)
16. Reduir al 2% del pressupost les retribucions anuals dels polítics (govern i oposició). Absència d’assessors.
17. No deixar escapar subvencions d’altres administracions.

Un Ajuntament compromès amb l’economia productiva i la sostenibilitat
18. Amb el turisme i la restauració.
19. Amb la petita indústria, el comerç i el mercat.
20. Amb un sector de la construcció racional i reconvertit.
21. Amb els serveis, els professionals i els autònoms.
22. Amb l’agricultura, la ramaderia, la pesca i el sector agroalimentari.

Un poble net, reciclador i amb iniciatives ambientals
23. Recollida de matèria orgànica d’hotels, restaurants i comerços.
24. Recollida porta a porta de residus.
25. Construcció d’una deixalleria al Polígon.
26. Millora de la neteja municipal.
27. Millora de la qualitat de l’aigua a Cas Concos, S’Horta, Cala Ferrera i Portocolom.
28. Reubicació de les antenes de telefonia mòbil fora del casc urbà.
29. Conservació dels camins públics amb criteris tradicionals. Catàleg de camins.
30. Reduir l’ús d’herbicides per part de l’Ajuntament.
31. Reduir el consum energètic de l’Ajuntament (instal·lacions, enllumenat, vehicles).

Un poble segur: garantir la convivència, la cultura i la diversitat
32. Més atenció per als joves que abandonen el sistema educatiu.
33. Més atenció a la immigració, especialment a les dones.
34. Més prevenció al carrer i més vigilància i protecció dels ciutadans.
35. Crear el premi Ciutat de Felanitx per reconèixer persones i entitats que han treballat per al municipi.
36. Impuls a la cultura i a la participació dels joves. Atenció als grups musicals.
37. Replantejament de l’activitat del Centre Cultural.
38. Facilitar l’accés a Internet a tots els nuclis.
39. Participació municipal activa en la conservació del patrimoni.
40. Reprendre les jornades d’estudis locals.
41. Reorientar el funcionament de les biblioteques del municipi.

Ciutadania ben atesa
42. Creació de places de centre de dia per a persones majors a Felanitx.
43. Racionalitzar els recursos de l’esport i formalitzar el Consell Municipal de l’Esport
44. Millora de l’atenció sanitària a S’Horta i Portocolom. Més serveis sanitaris al Centre de Salut de Felanitx.
45. Convertir l’Escola de Música en una extensió del Conservatori a la Part Forana.
46. Reclamar nous serveis educatius als centres escolars de Felanitx.

Pla Integral de Rehabilitació del centre de Felanitx
47. No a l’aparcament de la Plaça de Ses Palmeres
48. Planificar les actuacions que s’han de dur a terme, costos i vies de finançament.
49. Llicències d’obres gratuïtes per a la reforma d’habitatges en el centre de Felanitx.
50. Ajudes a la reforma de façanes d’habitatges i comerços.
51. Soterrament de cables, millora de canonades d’aigua i renovació d’asfalt i voravies.

Agència municipal de l’habitatge
52. Que impulsi l’habitatge de protecció oficial.
53. Que faciliti l’accés a l’habitatge de les persones amb més dificultats i que doni garanties i facilitats als propietaris.
54. Que incentivi el lloguer, la reforma de cases velles i un mercat real de cases buides.
55. Rebaixa de l’IBI als habitatges que entrin en el programa i altres ajudes als propietaris.

Un poble d’urbanisme racional
56. Sense amiguismes i sense corrupció per saber a què t’has d’atendre.
57. Prioritzar la rehabilitació d’habitatges sobre la nova construcció.
58. Normes Subsidiàries urgents: protecció del territori i creixement moderat i ordenat.
59. Racionalitzar a la baixa el sector de la construcció per evitar una nova crisi
60. Creació d’una segona plaça de zelador urbanístic.

Compromís amb els grans reptes del municipi (no abordables amb pressupost municipal):

  • Castell de Santueri
  • Es Sindicat
  • Auditori municipal
  • L’Hospici
  • Pista d’atletisme
  • Reforma de la façana marítima de Portocolom
  • Tren Palma-Felanitx-Manacor
  • Plaça de toros